Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuva energia on keskeisessä roolissa siirryttäessä vähähiiliseen kestävän kehityksen energiajärjestelmään. Uusiutuvat energialähteet ovat olleet merkittävä tekijä puhtaan energia-alan kasvussa globaalisti viimeisten 25 vuoden aikana, ja nykyään noin 19 % maailman energiankulutuksesta tulee uusiutuvista energialähteistä.

Ota yhteyttä

 

Jouni Laukkanen

Energiajohtaja, Suomi
P: +358 40 5743555

Rambollin energiatiimi tarjoaa asiantuntemusta kaikkiin uusiutuviin teknologioihin. Tarjoamme konsultointipalveluja tuulivoiman, aurinkoenergian, jätteestä energiaa -ratkaisujen, biomassan, biokaasun, vesivoiman, maalämmön, geoenergian sekä vuorovesi- ja aaltoenergian saralla. 

Tuulivoima

Rambollilla on yli 30 vuoden kokemus tuulivoima-alalta. Olemme toteuttaneet onnistuneita merituulivoimahankkeita 21 maassa ja maalle rakennettuja tuulivoimahankkeita 60 maassa. Kaiken kaikkiaan Rambollilla on yli 300 tuulivoimaan keskittynyttä asiantuntijaa, joiden avulla voimme tarjota palveluja globaalista näkökulmasta mutta paikallisella asiantuntemuksella. Monialaisen osaamisemme myötä tarjoamme täyden valikoiman palveluita. Ne kattavat projektin koko elinkaaren aina suunnittelusta ja hankekehityksestä toteutukseen, hankintaan ja käyttöönottoon sekä toiminnan seurantaan, ylläpitoon ja lopulta käytöstä poistoon.

Aurinkoenergia

Rambollilla on yli 25 vuoden kokemus työskentelystä aurinkoenergian parissa. Olemme olleet mukana yli 500 aurinkovoimalahankkeessa yli 25 maassa eri puolilla maailmaa. Joukossa on kaikenkokoisia hankkeita aina pienistä hankkeista utility scale -kokoluokkaan asti. Kokemuksemme sisältää myös konsultointipalveluja alkaen pienistä kiinteistökokoluokan aurinkoratkaisuista aina maailman suurimpaan 150 000 m2:n aurinkokaukolämpölaitokseen, joka sijaitsee Tanskan Silkeborgissa. 

Jätteestä energiaa

Ramboll on maailmanlaajuisesti arvostettu konsultti jätteestä energiaa -ratkaisuissa. Tämä asema on saavutettu lukuisilla onnistuneilla hankkeilla, joissa Ramboll on vastannut jätehuoltolaitosten suunnittelusta, toteutuksesta, hankinnoista ja sopimusten hallinnasta. Ramboll on työskennellyt energiajätehankkeissa 45 maassa ja tarjonnut konsultointipalveluja 155 uudelle laitokselle ja retrofit-toimitukselle. Rambollilla on myös huomattava kokemus anaerobisten mädätyslaitosten (AD) suunnittelusta ja toteuttamisesta, jotka tuottavat biohajoavista jätteistä biokaasua vähähiilisen lämmön ja sähkön tuotantoon.

Biomassa

Ramboll on yksi kokeneimmista insinöörikonsulteista biomassan alalla, ja sillä on kokemusta yli 60 voimalalaitoksen (CHP) ja lämpökeskuksen toimittamisesta käyttäen kaikenlaisia biopolttoainetyyppejä.  Olemme erikoistuneet luotettaviin ja korkean hyötysuhteen laitoksiin, joissa savukaasujen lämmöntalteenottojärjestelmää hyödyntäen päästää jopa yli 100 % hyötysuhteisiin..

Biokaasu

Biokaasun käyttö ajoneuvojen polttoaineena tai jo olemassa olevassa kaasuverkossa on tärkeä osa kestävää kehitystä, koska polttoaine on uusiutuvaa ja siitä on mitattavissa olevia ympäristöhyötyjä. Ramboll tarjoaa laajan valikoiman palveluja kaasun käyttösovelluksiin biokaasun jalostuslaitoksista kaasunjakelujärjestelmiin (kuten linja-autojen kaasuntankkausasemiin) sekä jakeluun nykyisiin tai uusiin verkkoihin. 

Vesivoima

Vuosien mittaan Rambollista on tullut hyvin vesivoimakonsultti, erityisesti Ruotsin markkinoilla. Ramboll pyrkii innovoimaan ja virtaviivaistamaan vesivoimalaitoksia. Optimoimme voimalaitoksia hyödyntämällä uusinta tekniikkaa ja optimointiratkaisuja, jotta voimalaitosten toimintaa voidaan tehostaa. Suunnittelemme ja varmistamme laadukkaat investoinnit sekä valvomme niitä, olipa kyse retrofit-toimituksista tai uusista vesivoimalaitoksista. 

Geoterminen energia

Rambollilla on yli 15 vuoden kokemus geotermisestä energiasta. Tähän sisältyvät seismiset, geologiset ja geofysikaaliset tutkimukset, mukaan lukien mallinnus ja varantojen hydrauliset laskelmat ja arviointi. Lisäksi Rambollilla on erityistä porausreikien sijoitteluun/infrastruktuuriin ja käyttöoikeuksiin liittyvää osaamista sekä niiden käyttöön ja ylläpidon seurantaan. 

Vuorovesi- ja aaltoenergia

Rambollilla on pitkä kokemus innovatiivisesta suunnittelusta merellisessä ympäristössä ja rakenteiden toistettavuuden hyödyntämisestä uusiutuvissa energialähteissä, mukaan lukien vuorovesi- ja aaltoenergiaratkaisut. Nykyisin Ramboll tekee yhteistyötä ruotsalaisen Mineston kanssa teknologian käyttöönottamiseksi. 

Tutustu tarkemmin

Ramboll joins leading trade association for the wind energy industry

Ramboll has joined the Global Wind Energy Council (GWEC) - an organisation that works towards developing new wind markets globally. Read more about Ramboll becoming a part of the global network.


Innovation explores tides as a renewable source of energy

Tidal energy is so far a largely unused natural resource with a high energy potential. Ramboll has entered a framework contract with Swedish Minesto to help roll out the technology. Read more about tidal energy and Rambolls collaboration with Minesto.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites