Infra & liikenne

Nykyajan suurimmat maailmanlaajuiset haasteet – kaupungistuminen, globalisaatio ja ilmastonmuutos – vaikuttavat voimakkaasti infran ja liikenteen alalla. Infrastruktuurin monialainen suunnittelu on yrityksemme perinteisintä ja vahvinta osaamisaluetta.

Helsinki ilmasta

Ota yhteyttä

Mikko Leppänen

Mikko Leppänen

Tekninen johtaja, infra
P: +358 400 425 914
Jarkko Niittymäki

Jarkko Niittymäki

Johtaja, infra, vt. asiakkuusjohtaja
P: +358 40 750 1169

Entistä tiheämmin rakennettujen ja toimivien asuinympäristöjen rakentaminen kaupunkialueille vaatii kestäviä, innovatiivisia ja kustannustehokkaita teknisiä ratkaisuja.

Kestävää liikkumista

Kansainvälistynyt maailma on riippuvainen tehokkaasta ja yhtenäisestä liikenneverkosta. Tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen yhdistelmän kattavia palveluja sekä globaalia tietämystä ja kokemusta yhdistettynä paikalliseen kumppanuuteen. Tärkeimpiin palveluihimme kuuluvat lentoliikenne, sillat, satamat, raideliikenne, tunnelit, infrastruktuuriomaisuuden hallinta ja geotekniikka.

Kaikenkattavat liikenneratkaisut

Liikenneprojektien suunnitteleminen ja toteuttaminen vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua ja tehokasta projektinhallintaa. Koska monet projektit toteutetaan nykyisin valmiiksi rakennetuissa ympäristöissä, on tärkeää varmistaa, että yhteisölle koituu projekteista mahdollisimman vähän häiriötä.

Tarjoamme infran ja liikenteen alalla kaikki tarvittavat palvelut niin projektin valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen kuin ylläpitoonkin. Palveluihimme kuuluvat johdon konsultointi, tutkimus, kannattavuusselvitykset, arvioinnit, suunnittelu ja rakentamisen valvonta sekä omaisuuden hallinta. Ympäristöasiantuntijuuttamme sovelletaan luonnollisesti kaikkiin palveluihin.

Infra ja liikenne Rambollissa:

  • Olemme alan johtava toimija kotimarkkinoillamme eli Pohjoismaissa. 
  • Tärkeimpiin palveluihimme kuuluvat tie-, katu- ja aluesuunnittelu, siltojen, satamien, raideliikenteen,lentoliikenteen ja tunnelien suunnittelu, liikennesuunnittelu, maisemasuunnittelu, riskienhallinta, omaisuuden hallinta ja geotekniikka.
  • Suurimpiin asiakkaisiimme kuuluvat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, yksityiset urakoitsijat, kaupungit ja kunnat.

Hankkeitamme

Tripla Pasilassa

Tripla

Helsingin Pasilaan vaiheittain valmistuva Tripla on yksi Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista. 

 

Espoon joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien kehittäminen

Ramboll tuotti kehittämänsä analytiikan pohjalta objektiivista tietoa ja visualisointeja joukkoliikenteen sujuvuudesta päätöksenteon tueksi.

Ramboll on toiminut Alakivenpuiston hankkeessa suunnittelijana sekä rakennuttaja- ja valvojakonsulttina. Rambollin asiantuntijat laativat myös hankkeen geotekniset, valaistus- ja puistosuunnitelmat

Alakivenpuisto

Helsingin Myllypurossa sijaitseva Alakivenpuisto on merkittävä uudentyyppinen, ylijäämämaiden hyötykäyttö- ja viherrakentamisen koekohde. Puisto on rakennettu ekologisesti kestävin periaattein ja se edustaa Helsingin kaupungin strategian mukaista uutta luonnonmukaista ja resurssitehokasta viherrakentamisen tapaa.

Ilmakuva Kokkolan satama-alueesta

Kokkolan meriväylä ja satama

Hanke käsittää nykyisen Kokkolan 13,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt.

Raideliikenne mahdollistaa -selvitys

Ramboll on laatinut selvityksen liittyen Helsinki-Tampere-Turku kehityskolmion raideliikennehankkeiden edistämiseen.

Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen Kokoojakadun liikennejärjestelmävaikutusten arviointi

Hankkeen tavoitteena oli osoittaa Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja siihen kytkeytyvän uuden maanalaisen Kokoojakadun liikenteelliset vaikutukset paikallisesti ja seudullisesti.

Niittykummun metroalue

Niittykummun metrokeskuksen alue

Espoon Niittykumpuun on rakennettu uusi metrokeskus, ja sen myötä alueen kaupunkirakenne tiivistyy edelleen. Ramboll oli mukana ratkaisemassa tiivistyvän maankäytön luomaa haastetta.

Hennan alueen suunnittelussa Ramboll on tarjonnut kokonaispalveluna alueen liikenneväylien ja kunnallistekniikan suunnittelun, sillan suunnittelun ja ympäristösuunnittelun

Hennan asemakaava-alueen kadut ja silta

Ramboll toimi Hennan alueen kunnallistekniikan ja sillan pääsuunnittelijana.

Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Rovaniemen kaupungille laadittiin kehittämisohjelma kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön avuksi.

Tikkurilankoski

Vantaan Tikkurilankosken pato oli menettänyt toiminnallisen perustansa ja oli kunnostuksen tarpeessa. Pato hankaloitti uhanalaisen meritaimenen nousua Keravanjoen yläjuoksulle ja esti pohjaeliöstön liikkumisen eikä enää vastannut alueen virkistyskäytön tarpeita. Toukokuussa 2019 aloitettiin purkuvaihe, jossa padon keskeltä purettiin 20 metrin levyinen alue. Purku-urakka valmistui marraskuussa 2019, mutta jokilaakson kehittäminen jatkuu. Tikkurilankosken projekti on Suomen ensimmäisiä vastaavan mittakaavan padonpurkuhankkeita, jossa on pyritty löytämään eri näkökulmat huomioiva kokonaisratkaisu. Tikkurilankosken padon purkaminen palkittiin Vuoden 2019 projektitekona sekä jaetulla toisella sijalla RIL2019-palkinnossa.

Ilmakuva Rauman satamasta

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Kaksi avovesikautta kestäneet rakennustyöt valmistuivat joulukuussa 2017, ja väylä saatiin otettua käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä (ent. syvyys 10 m) suunniteltua aikataulua aiemmin. Ramboll toimi hankkeessa mm. rakennuttajakonsulttina ja valvontatehtävissä.

Tampereen Kansi ja Areena

Tampereen ratapihan päälle rakennettava Kansi ja Areena yhdistää samaan rakennuskompleksiin asuntoja, hotellin, mittavan jääkiekkoareenan ja avaria tiloja kulttuuri- sekä messutapahtumille. SRV Rakennus Oy:n jättihanke on erittäin vaativa sekä suunnittelun että toteutuksen näkökulmasta.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites