Satamat ja vesirakenteet

Olemme asiakkaidemme tukena projektin kaikissa vaiheissa esi- ja yleissuunnittelusta ja alustavista toteutettavuustutkimuksista aina hankkeen valvonta- ja rakennuttamispalveluihin. Palvelumme kattavat suunnittelun, rakentamisen, käytön, kunnossapidon ja koulutuksen kaikki vaiheet. 

Ilmakuva Rauman satamasta

Ota yhteyttä

Ala Tuuhonen Pekka

Pekka Ala-Tuuhonen

Yksikönpäällikkö, infra, Turku
P: +358 40 0520720

Matti Utriainen

Johtava konsultti, logistiikka ja satamat
P: +358 44 9067766

Juha Kärkkäinen

Suunnittelija, geotekninen suunnittelu
P: +358 40 7513812

Tommy Nyman

Ryhmäpäällikkö, vesi- ja rantarakentaminen
P: +358 405 322 629

Asiantuntijamme kehittävät ja suunnittelevat vene-, rahti- ja matkustajasatamia, niihin liittyviä laitureita ja satamalaitteistoja, kenttäalueita, aallonmurtajia, ruoppauksia, täyttöalueita sekä muita vesiympäristöön ja rantarakentamiseen liittyviä rakenteita. Tarjoamme myös logistiikkaselvityksiin liittyviä asiantuntijapalveluja. Projektin toteutusvaiheessa meiltä löytyy projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvontaan liittyviä palveluita. Paikallistuntemuksen lisäksi meillä on laaja kansainvälinen kokemus ja asiantuntijaverkosto, jota voimme hyödyntää myös kotimaisissa hankkeissa. 

Satamien hanke- ja toteuttavuusselvitykset

Teemme hanke- ja toteutettavuusselvityksiä ja tarjoamme asiantuntija-apua uuden sataman tai satamanosan laajentamiseksi tai toiminnan tehostamiseksi. Avustamme myös viranomaisasioiden hallinnassa ja hankkeen lupavalmistelussa. Sataman laajentamista harkittaessa tarvitaan tarvearviointi-, mitoitus- ja kapasiteettilaskelmat, jonka jälkeen laaditaan sataman kehitystä ohjaava hanke- tai yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmaa täydennetään teknisillä rakennesuunnitelmilla. 

Satamien kunnossapito 

Rakenteiden elinikää voidaan pidentää kohtuullisin kustannuksin, jos niiden kunnostustyöt aloitetaan ajoissa. Asianmukainen sataman kunnossapidon hallinta on monimutkainen kokonaisuus, jota voidaan yksinkertaistaa tehostamalla menettelyjä. Näin voidaan myös ennustaa tulevia kustannuksia, parantaa turvallisuutta ja minimoida odottamattomien katkosten riski.

Ympäristöalan ratkaisut & ympäristövaikutusten arvioinnit 

Meillä on kattavat tiedot rannikkoalueista ja niiden rantarakenteista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista niihin ja pystymme tarjoamaan poikkitieteellisiä ja uusia ratkaisuja, jotka paitsi auttavat asiakkaitamme myös tuottavat yhteiskunnalle suurimman arvon. Ympäristönäkökohdat sisällytetään nykyisin useimpien rakennusprojektien päätöksentekoprosessiin. Sen vuoksi voi olla tarpeen suorittaa ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Olemme toteuttaneet YVA-hankkeita useisiin satamiin. Lue lisää ympäristöselvityksistä ja ympäristövaikutusten arvioinneista.

Tulvasuojaukset

Ilmastonmuutos ja rannikkoalueiden lisääntyvä käyttö kohdistavat rannikkoseuduillemme haasteita. Vedenpinnan nousu on otettava huomioon satamia ja rantarakenteita suunniteltaessa. Myrskytulvien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Tulvat aiheuttavat suuria vahinkoja sekä yksittäisten kansalaisten että yksityisen ja julkisen sektorin omaisuudelle. Meillä on laajaa kokemusta eritasoista tulvasuojausprojekteista. 

Satamien toiminnallinen suunnittelu ja logistiikka

Sataman toiminnallisella logistiikkasuunnittelulla sataman toiminnot ja liikenneväylät sijoitetaan tehokkaasti. Tiedämme miten nykyaikainen satama suunnitellaan kaikkine toimintoineen. 

Rakennuttaminen ja valvonta

Tarjoamme asiakkaan tarpeisiin hankkeiden projektijohtokonsultointipalveluita esiselvitysten teosta aina toteutukseen ja vastaanottoon asti. Tutustu tarkemmin infraprojektinjohdon palveluihimme. 

Referenssimme

Ilmakuva Kokkolan satama-alueesta

Kokkolan meriväylä ja satama

Hanke käsittää nykyisen Kokkolan 13,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt.

Ilmakuva Rauman satamasta

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Kaksi avovesikautta kestäneet rakennustyöt valmistuivat joulukuussa 2017, ja väylä saatiin otettua käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä (ent. syvyys 10 m) suunniteltua aikataulua aiemmin. Ramboll toimi hankkeessa mm. rakennuttajakonsulttina ja valvontatehtävissä.

Vuosaaren satama Helsingissä

Vuosaaren sataman rakentaminen ja meriväylän syventäminen

Suomi sai uuden ulkomaankaupan pääsataman 28.11.2008 alkaen, kun Vuosaaren satama vihittiin virallisesti käyttöön. Merkittävä osa Suomen viennistä ja tuonnista kulkee Vuosaaren kautta. Satama myös rauhoittaa kantakaupungin liikennettä sekä vapauttaa uusia alueita asunto- ja liiketilarakentamiselle Jätkäsaareen ja Sompasaareen. 

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites