Geotekniikka

Geotekniikan osaamisemme kattaa koko suunnittelukentän alkaen infran ja talonrakennuksen geotekniikasta ja vesi- ja ympäristörakenteiden suunnittelusta maastomittauksiin ja pohjatutkimuksiin. Tietomallintaminen ja virtuaalimallit ovat olennainen osa suunnitteluprosessia. Meillä on myös vahva tutkimus- ja kehitysosaaminen.

Tikkurilankosken pato

Ota yhteyttä

Outi Kettunen

Yksikönpäällikkö, geotekniikka, Espoo
P: +358 50 3801221

Turo Auvinen

yksikonpäällikkö, geotekniikka, Espoo
P: +358 50 3363848

Mikko Sivonen

Toimialapäällikkö, Oulu
P: +358 40 0876289
M: +358 40 0876289

Hannu Lauhakari

Projektipäällikkö, geotekniikka, Mikkeli
M: +358 20 7557367
Jussi Pajula

Jussi Pajula

Yksikönpäällikkö, infra, Pohjanmaa
M: +358 20 7557146

Simo Loukonen

Ryhmäpäällikkö, Geotekniikka, Tampere
P: +358 50 5928242
Timo Tarkkio, Ramboll Finland Oy

Timo Tarkkio

Yksikönpäällikkö, Geotekniikka, Pori
P: +358 40 6750 225

Talogeotekniikka

Vaativien ja suurten talohankkeiden suunnittelu on Rambollin geosuunnittelun yksi vahva osaamisalue. Tyypillisiä suunnittelukohteitamme ovat mm. suuret kauppakeskukset, kauppa- ja toimistorakennukset, teollisuuslaitokset, julkiset rakennukset, koulut ja päiväkodit sekä asuinrakennukset. Myös rakennusten ja muiden purkukohteiden mineraalisten purkujätteiden hyödyntämiseen liittyvät selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu sisältyvät palveluihimme. 

Väylä- ja aluegeotekniikka

Teiden, katujen, ratojen, siltojen, vesihuollon ja muiden infrakohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa geotekniikan suunnitteluasiantuntijoidemme vastuulla on pohjarakenteen tai pohjanvahvistuksen kestävyys ja laatu, jotka saavutetaan osaavalla mitoituksella ja suunnittelulla. Pitkään kokemukseen ja vahvaan näkemykseen nojautuen hyödynnämme uusia geo- ja materiaaliteknisiä innovaatioita ja menetelmiä, joiden avulla päästään kustannustehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lopputulokseen. Infrahankkeiden, maa- ja pohjarakenteiden sekä materiaalien kasvihuonekaasujen päästölaskennat kuuluvat myös osaamiseemme.

Vesi- ja ympäristögeotekniikka

Vesi- ja satamarakentaminen on tekniikka-ala, johon tarjoamme geo- ja rakenneteknistä osaamistamme mm. syvä- ja venesatamien, satamakenttien, laiturien, vesialueiden täyttöjen sekä mm. offshore-tuulivoimaloiden perustusten suunnittelussa. Osaamisemme kattaa myös patorakenteiden uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelun sekä patoturvallisuustarkastukset. Patojen suunnittelussa haasteena on padossa ja sen ympäristössä tapahtuvan veden virtaustilan ymmärtäminen ja hallinta. Ympäristöön kohdistuvien vaikutusten rajoittaminen ja muut ympäristöasiat ovat aina etusijalla kaikissa vesirakentamishankkeissamme. Suunnittelukohteitamme ovat myös kaatopaikka- ja eristerakenteet sekä pilaantuneiden maiden kunnostuskohteet, joiden suunnittelun teemme yhteistyössä ympäristökonsultoinnin asiantuntijoiden kanssa. 

Maastotutkimukset

Rambollin maastotutkimus tarjoaa monipuolisesti mittaus-, kairaus- ja näytteenottopalveluita koko Suomen alueella.Tutustu palveluun tarkemmin.

Tutkimus ja kehitys

Luopioisissa sijaitseva geotekniikan tutkimus- ja kehityslaboratoriomme tarjoaa monipuolisia tutkimus-, kehitys- ja konsultointipalveluja rakentamisen materiaaleihin liittyen. Merkittävimpiä kehityshankkeitamme ovat stabiloinnin, teollisuuden sivutuotteiden ja uusiomateriaalien hyödyntämiseen liittyvät tutkimukset. 

Tutkimus- ja kehitystyössä pyrimme löytämään uusia teknisiä ratkaisuja, jotka edistävät pohja- ja päällysrakenteiden rakennustekniikkaa, ovat ympäristöystävällisiä ja säästävät luonnonvaroja. Tutkimus- ja kehitystyömme kohdistuu mm. maarakennusmateriaaleihin, uusiomateriaaleihin, syvästabilointiin, edellä mainittujen laboratorio- ja kenttätutkimuksiin, niiden tuotekehitykseen ja ohjeistuksen sekä koko hankintaketjun kehittämiseen kestävää kehitystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistäväksi. Palvelumme sisältävät myös infrarakenteiden ja materiaalien kasvihuonepäästöjen laskentaa, laskentamenetelmien kehittämistä ja vähäpäästöisten tai päästövapaiden ratkaisujen esiintuomista ja edistämistä. 

Kansainvälinen toiminta ja vienti

Rambollin geotekninen osaaminen ja palvelut eivät tunne maantieteellisiä rajoja ja olemmekin tehneet vientihankkeiden geosuunnittelua jo usean vuosikymmenen ajan. Nykyisin vientigeotekniikkaa tehdään ympäri maailmaa mm. voimalaitoshankkeisiin, tehdaslaitoksiin, kaivoksiin ja lentokenttähankkeisiin. Kokemuksemme ja osaamisemme Euroopan lisäksi muiden maanosien maaperästä ja joskus eksoottisistakin olosuhteista on vahva. Viennin monikansallinen asiantuntijaryhmämme suorittaa suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä useilla eri kielillä, mm. englanniksi, saksaksi, espanjaksi, venäjäksi, tanskaksi, ruotsiksi, hollanniksi, puolaksi ja farsiksi. 

Lue lisää

Hankkeitamme

Tripla Pasilassa

Tripla

Helsingin Pasilaan vaiheittain valmistuva Tripla on yksi Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista. 

 

Jätkäsaari Helsinki

Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelu

Lähes sata vuotta Helsingin tavarasatamana palvellut Jätkäsaari muuttuu houkuttelevaksi kantakaupungin asuinalueeksi vuoteen 2023 mennessä.

Kankaan kanava

Kankaan kanava

Kankaan paperitehtaan kanavaan johdetaan hulevesiä ja se toimii myös Kankaan keskeisen alueen tulvareitin päätepisteenä. Hankkeen tavoitteena oli muokata alueesta älykäs kaupunginosa, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään. 

Iso-Roobertinkadun visualisointikuva

Iso Roobertinkatu

Iso Roobertinkadun peruskorjauksessa kävelykatu kunnostettiin viihtyisäksi ja toimivaksi kauppakaduksi sekä sen kaupunkikuvallista ilmettä nostettiin. Projekti oli investointien ilmastovaikutuksia arvioivan hankkeen sekä Ilmastokatu-hankkeen pilottikohde. 

Tikkurilankoski

Vantaan Tikkurilankosken pato oli menettänyt toiminnallisen perustansa ja oli kunnostuksen tarpeessa. Pato hankaloitti uhanalaisen meritaimenen nousua Keravanjoen yläjuoksulle ja esti pohjaeliöstön liikkumisen eikä enää vastannut alueen virkistyskäytön tarpeita. Toukokuussa 2019 aloitettiin purkuvaihe, jossa padon keskeltä purettiin 20 metrin levyinen alue. Purku-urakka valmistui marraskuussa 2019, mutta jokilaakson kehittäminen jatkuu. Tikkurilankosken projekti on Suomen ensimmäisiä vastaavan mittakaavan padonpurkuhankkeita, jossa on pyritty löytämään eri näkökulmat huomioiva kokonaisratkaisu. Tikkurilankosken padon purkaminen palkittiin Vuoden 2019 projektitekona sekä jaetulla toisella sijalla RIL2019-palkinnossa.

Niittykummun metroalue

Niittykummun metrokeskuksen alue

Espoon Niittykumpuun on rakennettu uusi metrokeskus, ja sen myötä alueen kaupunkirakenne tiivistyy edelleen. Ramboll oli mukana ratkaisemassa tiivistyvän maankäytön luomaa haastetta.

Santalahden rantapuiston pelikenttä

Santalahden rantapuisto

Santalahden rantapuiston hankkeen tavoitteena oli rakentaa toiminnallinen aluepuisto, jossa otetaan huomioon myös mahdollisuus suurten ulkoilmatapahtumien järjestämiseen.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites