Infran rakennuttaminen

Rambollilla on vuosien kokemus ja vahva osaaminen infrarakentamisesta ja projektinjohdosta. Rakennuttamispalvelumme kattavat kaiken rakennuttamisen organisoinnista investointipäätöksen valmisteluun, projektinjohtoon, rakennustyömaan valvontaan sekä valmiin kohteen käyttöönoton tukeen ja takuuajan velvoitteiden hoitoon.

Ota yhteyttä

Valtter Kari

Valtter Kari

Johtaja, projektinjohto ja kiinteistökonsultointi
P: +358 40 740 8370

Tommi Jalkanen

Johtaja, Infraprojektinjohto, Länsi-ja Pohjois-Suomi
P: +358 50 412 6410

Jaakko Dietrich

Johtaja, Infraprojektinjohto, Itä- ja Etelä-Suomi
P: +358 40 592 2954

Jari Heikkilä

Kalliorakentamisen asiantuntija, infran rakennuttaminen, Espoo
P: +358 40 7252 673

Palveluihimme kuuluvat kustannustarkastelut sekä kohteiden elinkaarisuunnittelu. Panostamme myös erilaisten hankintamenettelyiden vaikutuksiin, riskienhallintaan sekä elinkaariajatteluun ja toimivuusvaatimuksiin perustuvaan rakennuttamiseen.

Olemme asiakkaamme asiantuntija läpi hankkeen. Projektiorganisaatiomme valvoo hankkeen aikatauluja, budjettia ja laatua. Projektinjohdon tärkein tehtävä on saada eri toimijat työskentelemään saumattomasti yhteen.

Johdamme monenlaisten kohteiden suunnittelua ja rakentamista

  • kunnallistekniikka
  • rautatiet
  • satamat ja meriväylät
  • sillat ja taitorakenteet
  • tiet ja kadut
  • tuulivoimapuistot
  • voimalaitokset
  • polttonesteen jakeluasemat

Infran työmaavalvonta

Osaava työmaavalvonta on tärkeä osa rakentamisen laadukasta toteutusta. Työmaavalvojamme varmistavat paikan päällä, että asiakas saa mitä tilaa. Valvojat pitävät huolen, että toteutuneisiin poikkeamiin tartutaan välittömästi, ja edistävät osaltaan rakennushankkeen valmistumista.

Panostamme henkilöstömme kokemukseen, pätevyyksiin ja osaamisen jatkuvaan ylläpitoon. Tiukentuneet viranomaisvaatimukset merkitsevät haasteellisia rakentamisratkaisua, ja kunnollinen työmaavalvonta varmistaa, ettei kohteeseen jää piileviä virheitä. Työmaavalvojan tehtäviin kuuluu mm. ajallinen, tekninen, taloudellinen ja käyttöopastuksen valvonta, dokumentointi ja vastaanottotehtävät.

 

Hankkeitamme

Seinäjoki-Oulu ratahanke

Seinäjoki-Oulu-ratahanke

Seinäjoen ja Oulun välisen ratayhteyden parantaminen lisää turvallisuutta, lyhentää matka-aikoja ja parantaa tavaraliikenteen kilpailukykyä. Ratahanke on  yksi Rambollin rautatiesuunnittelun merkittävimmistä työkohteista.

Ratatekninen oppimiskeskus Kouvolassa

Ratatekninen oppimiskeskus

Liikennevirasto on avannut maailman moderneimman rautatiealan oppimiskeskuksen Kouvolaan. Projektiin sisältyi vanhan 1950-luvulla rakennetun rakennuksen peruskorjaus oppimiskeskuksen päärakennukseksi.

E18 Haminan ohikulkutie

E18 Haminan ohikulkutie

E18 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä, joten Haminan ohikulkutie on oleellinen lenkki tien sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Ramboll toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina.

Rataisännöinti

Rataisännöinti

Hoidamme radan, rautatiealueiden ja kiinteistöjen kunnossapidon ohjauksen ja valvonnan vankalla osaamisella ja vuosien kokemuksella. Hoidossamme on kolme neljästä Suomen rataisännöintialueesta, joissa hallinnoitavia rautateitä on yhteensä noin 5000 kilometriä ja maa-alueita liki 19 000 hehtaaria.

Ilmakuva Rauman satamasta

Rauman meriväylän ja sataman syventäminen

Kaksi avovesikautta kestäneet rakennustyöt valmistuivat joulukuussa 2017, ja väylä saatiin otettua käyttöön 12 metrin kulkusyvyisenä (ent. syvyys 10 m) suunniteltua aikataulua aiemmin. Ramboll toimi hankkeessa mm. rakennuttajakonsulttina ja valvontatehtävissä.

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa yli 540 000 asukkaan jätevesistä

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 uusi jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa jatkossa jopa yli 400 000 asukkaan jätevesistä.

© Tengbom

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT

Kouvolassa rakennetaan modernia Silkkitietä Suomen ja Kiinan välille. Tehola-Kullasvaaran alueelle Kouvola-Joensuu -radan varrelle rakentuu intermodaaliterminaali, joka mahdollistaa tehokkaan kuljetuskäytävän konttiliikenteelle Euroopasta Aasiaan. Kouvola RRT (Rail Road Terminal) on Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali.

Pasilan läntinen lisäraide

Suomen toiseksi vilkkaimmalle rautatieasemalle rakennetaan kokonaan uusi raide ja asemalaituri. Raidehanke toteutetaan osana Keski-Pasilaan nousevan Tripla-keskuksen työmaata.

Pinninkadun alikulkusilta

Tampereen keskustan tuntumaan rakentuu loppukesällä 2020 uusi Viinikankadun ylittävä rautatiesilta. Uusi silta korvaa vanhan alikulkusillan, joka puretaan uuden sillan siirron yhteydessä. Projekti on Väyläviraston ja Tampereen kaupungin yhteishanke.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites