Liikennesuunnittelu

Olemme Suomen johtava liikennesuunnittelun asiantuntija. Lähes 200 asiatuntijamme osaaminen kattaa koko liikennesuunnittelun kirjon yksittäisen suojatien suunnittelusta valtakunnantason liikennemallien, strategioiden ja vaikutuslaskelmien tekemiseen. 

Ota yhteyttä

Markku Kivari

Johtaja, Smart mobility Finland
P: +358 (40) 5271277
Poutanen Mikko

Mikko Poutanen

Johtaja, Urban-sektori
P: +358 40 731 4781

Osaamisemme käsittää kotimaisen alan huippuosaajien verkoston lisäksi myös Rambollin kansainvälisen Smart Mobility -toimialan. Voimme tarjota tarvittavaa osaamista myös liikennetoimialaa lähellä olevien maankäytön suunnittelun, energia- ja käyttövoimakysymysten sekä terveys- ja ympäristökysymysten ratkaisuihin. Tarvittaessa hyödynnämme kansainvälisen verkostomme huippuosaajia kuten pyöräilyn asiantuntijoita Tanskasta, sähköisen liikenteen asiantuntijoita Norjasta ja liikenteen hinnoittelun asiantuntijoita Ruotsista ja Isosta-Britanniasta – kokoamme siis aina asiakkaidemme tarpeisiin parhaiten vastaavan tiimin.  

Smart Mobility - älykäs liikkuminen - tarkoittaa Rambollissa kokonaisvaltaisten, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien suunnitteluratkaisujen löytämistä. Käytännössä liikenteen ja liikkumisen ongelmiin haetaan tällöin ratkaisuja, joissa yhdistyvät yhteiskunnan ja asiakkaiden kestävyyteen, saavutettavuuteen, turvallisuuteen ja tehokkuuteen liittyvät vaatimukset.  

Ilmastonmuutos sekä digitalisaation, palveluistumisen ja kierto- ja jakamistalouden ilmiöt muuttavat vaatimuksia, vakiintuneita toimintamalleja ja ihmisten käyttäytymistä myös liikennealalla. Muutokset näkyvät erityisesti kaupunkiliikkumisessa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme olleet mukana kehittämässä monia edistyksellisiä palveluja ja uudenlaisia liikenneratkaisuja. Haluamme jatkossakin olla muodostamassa ymmärrystä tulevaisuuden yhdyskuntien ja yhteiskunnan liikennejärjestelmästä, infrastruktuuriin ja liikennevälineisiin kohdistuvista tarpeista sekä ihmisten liikkumiskäyttäytymisen ja -tarpeiden muutoksesta. 

Olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa asiakkaiden, liikenteen palveluntuottajien ja käyttäjien kanssa. Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaidemme tarpeet ja olemme aktiivisessa vuoropuhelussa niin perinteisten kuin uusienkin liikennepalvelujen tuottajien kanssa, jolloin saamme yhä syvemmän ymmärryksen palvelujen kehittymisestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Ymmärrys käyttäjätarpeista puolestaan edellyttää laadullisen ja määrällisen tiedon keräämistä, analysointia ja tulkintaa havaitusta liikkumisesta ja kuljettamisesta.

Hyödynnämme Rambollissa suunnitteluprosesseissa monipuolisesti erilaisia käyttäjäkyselyitä ja -tutkimuksia, palvelumuotoilun menetelmiä, eri toimijoiden avoimen datan lähteitä sekä uusien teknologioiden mahdollistamaa tiedonkeruuta.  Kehittyneen data-analytiikan avulla pystymme jalostamaan jatkuvasti kasvavista tietomääristä ymmärrettävää, merkityksellistä ja havainnollista analyysiä: lähtötietoja, tilannekuva-analyysiä, tilan seurantaa ja vaikutuksia, suunnitteluratkaisujen ja päätöksentein tueksi. Lisäksi kehitämme jatkuvasti yhteistyötä eri datatoimittajien kanssa ja kehitämme omia analyysi- ja tilannekuvapalveluja vuoden 2019 aikana aloittaneessa Digital Mobility Lab -kehittämisyksikössä.  

Tutustu referensseihimme

Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Hankkeessa laadittiin käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön, minkä tavoitteena oli selkeyttää kunnalliseen liikenneturvasuunnitteluun sekä jatkuvaan liikenneturvallisuustyöhön liittyviä toimintamalleja ja käytäntöjä

Espoon joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien kehittäminen

Ramboll tuotti kehittämänsä analytiikan pohjalta objektiivista tietoa ja visualisointeja joukkoliikenteen sujuvuudesta päätöksenteon tueksi.

Kotkan kestävän liikkumisen ohjelma

Kotkan kaupungille laadittiin kestävän liikkumisen ohjelma tiiviissä vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. 

Selvitys liikennepalvelulain mukaisista seuranta- ja yhteensovittamistehtävistä

Asiakkaalle tuotettiin hankkeessa selvitys, jonka avulla se pystyi määrittämään sille liikennepalvelulaissa osoitetun seuranta- ja yhteensovittamistehtävän vaatimat toimet. 

Raideliikenne mahdollistaa -selvitys

Ramboll on laatinut selvityksen liittyen Helsinki-Tampere-Turku kehityskolmion raideliikennehankkeiden edistämiseen.

Helsingin tieverkon liikenteen ja ruuhkautuvuuden seuranta

Helsingin seudun tieverkon liikenteen ja ruuhkautuvuuden seurannan hankkeessa luotiin vuosittain päivitettävä liikennemäärien ja sujuvuuden seurantamenettely.

Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Rovaniemen kaupungille laadittiin kehittämisohjelma kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön avuksi.

Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen Kokoojakadun liikennejärjestelmävaikutusten arviointi

Hankkeen tavoitteena oli osoittaa Helsingin kävelykeskustan laajentamisen ja siihen kytkeytyvän uuden maanalaisen Kokoojakadun liikenteelliset vaikutukset paikallisesti ja seudullisesti.

Ilmalan asema ja Rambollin toimisto

Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden mittarit

Ramboll toteutti Traficomille hankkeen, jossa kehitettiin mittarit liikennejärjestelmän toimintavarmuudelle. 

Kestävän kaupunkiliikenteen tilan arviointi

Hankkeen tavoitteena oli arvioida ja vertailla kattavan mittariston avulla noin 50 eurooppalaisen kaupungin kestävän kaupunkiliikenteen tilaa ja tilan kehitystä, kun käyttöön otetaan uusia käytäntöjä ja toimintatapoja. 

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites