Infraomaisuuden hallinta

Tarjoamme väylien ja väylärakenteiden sekä kaupunkiomaisuuden hallintaan liittyvää konsultointia koko infran elinkaaren ajalle.

Ramboll Village Espoossa

Ota yhteyttä

Sini Haulos

Yksikön päällikkö, Infraomaisuuden hallinta
P: +358 41 459 6373

Asiantuntemuksemme kattaa hoidon ja ylläpidon suunnittelun, ohjelmoinnin, hankintamenettelyt ja laadunvalvonnan, kunto- ja ominaisuustietojen hankinnan, hallinnan ja laadunvarmistuksen, erilaiset asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyt tietopalvelut sekä monipuoliset tilastolliset analyysit ja matemaattisen mallintamisen.

Palvelumme

 • Ylläpidon toimintalinjat, strategiapaperit ja perusteluviestinnän tukimateriaali 
 • Rahoitustarveanalyysit, korjausvelkalaskelmat ja rappeutumismallit 
 • Ylläpidon tuotteistaminen ja tuotekortit 
 • Tietotarpeiden ja laatuvaatimusten määrittely 
 • Väylätietojen hankinta, hallinta ja laadunvarmistus 
 • Inventointien ja mittausjärjestelmien hyväksyntätestaus 
 • Päällystysohjelmointi ja siltojen korjauskohteiden priorisointi 
 • Katujen kunto- ja tarvekartoitukset 
 • Ylläpidon hankintamallien kehittäminen 
 • Kunnossapidon alueurakoiden hankinta 
 • Kunnossapidon seuranta, raportointi ja laadunvarmistus 
 • Hoitoon ja ylläpitoon liittyvät kehityshankkeet 
 • Tiedon hallinnan ja prosessien kehittäminen

Tietopalvelut

Tarjoamme väyläinfran ja kaupunkiomaisuuden hallintaan asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä tietopalveluita. Rakennettuun ympäristöön liittyvän substanssiosaamisen avulla Ramboll tuottaa tärkeitä tietoja käyttäjien eri tarpeisiin.

Kiertotalous väylänpidossa -raportti

Väyläviraston Kiertotalouden nykytila-selvitystyössä laadittiin erillinen benchmark-raportti. Benchmarkkauksessa selvitettiin kiertotalouden nykytila Norjan, Ruotsin ja Alankomaiden tie-, rautatie- ja vesiväyläomaisuudesta vastaavien tahojen kanssa. Työssä analysoitiin ja laadittiin yhteenveto eri maiden julkaisemista, kiertotalouteen liittyvistä dokumenteista, sekä haastateltiin eri organisaatioiden vastuuhenkilöitä. Benchmark -raporttiin on koottu useita esimerkkejä työkaluista, menetelmistä ja prosesseista, joilla kiertotaloutta on mahdollista edistää.

Lue raportti tästä

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites