Raideliikenteen ja ratojen suunnittelu

Rambollin asiantuntemus ja kokemus auttavat pysymään mukana ympäristöystävällisen raideliikenteen nousukaudessa sekä matkustajamäärien noston tavoittelussa. Työskentelemme myös kevyemmän kaupunkiraideliikenteen parissa, johon monet kaupungit parhaillaan investoivat. 

Ota yhteyttä

Janica Solehmainen

Ratasuunnittelu
P: +358 44 3771460

Tapani Peltola

Rata-asiakkuusvastaava, infraprojektinjohto, Espoo
P: +358 40 545 8288

Suomessa raideliikennettä kehitetään pitkäjänteisesti investoimalla muun muassa Espoon kaupunkirataan, Turun tunnin junaan sekä Helsingin ja Tampereen välille. Samanaikaisesti investoidaan myös kaupunkien raideliikenteeseen kuten Raide-Jokeriin, Vantaan ratikkaan ja Tampereen raitioliikennejärjestelmään.

Tutustu tarkemmin, miten Ramboll on mukana raideliikenteen ja ratojen suunnittelussa ja rakentamisessa:

Tutustu Rambollin raidereferensseihin

Luumäki – Imatra -ratahanke

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Ramboll Finlandin osuus rakentamissuunnittelusta oli Lappeenranta–Joutseno-välin perusparannus, Saimaan kanavan ratasilta kahdelle raiteelle sekä Vanhan VT6:n alikulkusillan suunnittelu. 

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnittelu Suomusjärveltä Saloon

Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku välin nopeaa junayhteyttä. Yleissuunnitelma laaditaan noin 95 kilometrille pituiselle uudelle oikoradalle Espoon ja Salon välilläRambollin vastuulla on yleissuunnitelman laatiminen noin 30 kilometrin pituisella rataosuudella välillä Suomusjärvi–Salo.

Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma

Tampereen kaupunkiseudulle suunnitellaan neljän kunnan rajat ylittävää raitiotielinjaa. Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmä toimii kokonaisuutena seudun muun joukkoliikennejärjestelmän kanssa. Yleissuunnitelman suunnittelukonsultteina toimivat Ramboll ja WSP.

Valtakunnalliset liikenne-ennusteet

Rambollin Liikennevirastolle laatimat valtakunnalliset liikenne-ennusteet kuvaavat kunkin liikennemuodon pitkän aikavälin kehitystä koko valtakunnan tasolla sekä kehityksen eroja eri valtakunnan osien välillä.Ennusteet laadittiin tieliikenteelle, rautateiden henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä meriliikenteelle.

Helsingin ratapihan liikenneselvitykset

Helsingin ratapihan liikenneselvitykset

Helsingin ratapihan kehittämisen tavoitteena on parantaa ratapihan toimintaa ja vähentää liikenteen häiriöherkkyyttä. Hankkeessa Ramboll käytti ainutlaatuisia arviointimenetelmiä Helsingin ratapihan toiminnalliseen kehittämiseen.

Raideliikenne mahdollistaa -selvitys

Ramboll on laatinut selvityksen liittyen Helsinki-Tampere-Turku kehityskolmion raideliikennehankkeiden edistämiseen.

Raide-Jokerin suunnittelu

Poikittainen 25 km pitkä pikaraitiolinja itäisen Helsingin ja Espoon välillä vähentää merkittävästi liikenteen ruuhkautumista ja kasvihuonepäästöjä sekä tukee kestäviä kulkumuotoja. Ramboll on yksi Raide-Jokeri-allianssin osapuolistaRambollin osaamista hankkeessa on muun muassa katu-, raitiotie-, silta-, geo-, vesi-, ympäristö- ja kunnallistekniikan sekä Roihupellon raitiotievarikon suunnittelussa.

Rataisännöinti

Rataisännöinti

Hoidamme radan, rautatiealueiden ja kiinteistöjen kunnossapidon ohjauksen ja valvonnan vankalla osaamisella ja vuosien kokemuksella. Hoidossamme on kolme neljästä Suomen rataisännöintialueesta, joissa hallinnoitavia rautateitä on yhteensä noin 5000 kilometriä ja maa-alueita liki 19 000 hehtaaria.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä. Väyläviraston valtakunnallisen Tasoristeysohjelma-hankkeen puitteissa vaikutetaan satojen tasoristeysten turvallisuuteen parantavasti. Hankkeessa ohjelmoidaan parannustoimenpiteitä ja priorisoidaan toimenpiteitä eri muuttujien perusteella. Parhaillaan useat asiantuntijamme työskentelevät Väyläviraston tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelmassa parissa. 

Pännäisten kolmioraide

Pohjanmaalle Pedersören kunnan alueelle rakentui uusi kolmioraide. Pännäinen-Pietarsaari rataosuudelle rakennettu noin kilometrin pituinen lisäraide muodostaa jo olemassa olevien raiteiden kanssa kolmioraiteen. Projekti aloitettiin syksyllä 2017 maarakennusurakalla ja liikennöinti radalla alkoi helmikuussa 2019.

Pasilan läntinen lisäraide

Suomen toiseksi vilkkaimmalle rautatieasemalle rakennetaan kokonaan uusi raide ja asemalaituri. Raidehanke toteutetaan osana Keski-Pasilaan nousevan Tripla-keskuksen työmaata.

Seinäjoki-Oulu ratahanke

Seinäjoki-Oulu-ratahanke

Seinäjoen ja Oulun välisen ratayhteyden parantaminen lisää turvallisuutta, lyhentää matka-aikoja ja parantaa tavaraliikenteen kilpailukykyä. Ratahanke on  yksi Rambollin rautatiesuunnittelun merkittävimmistä työkohteista.

Etelä-Suomen junaliikenteen (ESSI) kehityskuva

Laadimme Etelä-Suomen junaliikenteen kysyntäennusteet, rataverkon ja junatarjonnan mallintamisen sekä mm. kalustokiertojen pelisäännöt.

Oulun ratapihan tarveselvitys

Ramboll suunnitteli Oulun ratapihan kehittämisvaihtoehdot ja arvioi niiden rakentamiskustannukset.

Ruha-Lapua -kaksoisraide, rata- ja rakentamissuunnitelmat

Ramboll toteutti Ruha-Lapua -kaksoisraiteen maastomittaukset ja pohjatutkimukset sekä laati rata- ja rakentamissuunnitelmat, teki työvaihesuunnittelun sekä riskikartoituksen.

Ratayhteyden Ylivieska-Kontiomäki-Vartius kehittäminen

Ramboll laati ratayhteyden Ylivieska-Kontiomäki-Vartius hankevaihtoehdot ja kannattavuuslaskelmat.

Helsingin ratapiha rakentamissuunnittelu

Helsingin ratapihan rakentamissuunnittelu

Ramboll toteutti Helsingin ratapihan maastomittaukset ja pohjatutkimukset sekä laati rakentamis- ja työvaihesuunnitelmat.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites