Riskienhallinta ja turvallisuus

Kattava turvallisuusjohtaminen ja järjestelmällinen riskienhallinta ovat avain turvallisuuteen, tehokkuuteen ja laatuun. Ne auttavat hallitsemaan aikatauluja ja kustannuksia, sekä ottamaan huomioon lainsäädännön ja muut viranomaisten ja muiden osapuolten asettamat vaatimukset.

 

Ota yhteyttä

Outi Lehti

Yksikön päällikkö, Riskienhallinta ja turvallisuus
P: +358 40 559 0507
Eeva Rantanen

Eeva Rantanen

Johtava asiantuntija, riskienhallinnan ja turvallisuuden asiantuntijapalvelut
P: +358 40 741 4769

Arja Kivinen

Johtava asiantuntija, riskienhallinnan ja turvallisuuden asiantuntijapalvelut
P: +358 40 681 4500

Loviisa Norokorpi

Asiantuntija, selvitykset, ohjeet ja kehitystyö, riskienhallinta ja turvallisuus
P: +358 40 076 6139

Riskienhallinnan ja turvallisuuden kenttä on laaja. Asiakkaitamme ovatkin rakennetun ympäristön ja teollisuuden toimijat laidasta laitaan: omistajat, kunnossapitäjät, rakentajat ja rakennuttajat. Asiakkaamme työskentelevät paitsi infra- ja talo-omaisuuden parissa, myös monessa eri teollisuuden haarassa, kuten vesihuoltolaitoksissa, prosessiteollisuudessa ja tuulivoimahankkeilla. Tiivis yhteistyömme talon sisällä takaa monipuolisen ja kattavan asiantuntijuuden erilaisiin tarpeisiin.

Olemme tarjonneet riskienhallinnan ja turvallisuuden palveluita aina vuodesta 2001, ja nykyään työskentelemme vuosittain noin sadan yksittäisen hankkeen parissa.

Riskienhallinnan asiantuntijapalvelut

Yksiköllämme on vuosittain käynnissä kymmeniä yksittäisiä riskienhallinnan projektia, joista merkittävä osa sisältää erityyppisiä riskienarviointeja sekä riskienhallintasuunnitelmien laatimista. Riskienarviointien näkökulmana on usein projektin tavoitteiden saavuttaminen, turvallisuus tai prosessin haavoittuvuus. Jokainen projekti on erilainen, ja monipuolinen kokemuksemme auttaa löytämään parhaat ratkaisut kuhunkin tilanteeseen.

Palvelemme laajalla kokemuksella seuraavilla osa-alueilla:

 • Riskienhallinnan tarkastelut ja dokumentointi hankintaprosessin eri vaiheissa: suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito, käyttö
 • Viranomaisvaatimusten mukaiset riskienhallintasuunnitelmat
 • Räätälöidyt riskienhallintasuunnitelmat eri näkökulmista
 • Riskienhallintamenettelyiden ja työkalujen kehittäminen
 • YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta
 • Urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden tukeminen riskienhallintasuunnitelmien ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa

Hallitsemme riskienhallinnan menetelmät aina laadullisista työkaluista matemaattisempaan riskien vaikutusten ja todennäköisyyksien mallintamiseen, sekä taidamme niin yksittäisten projektien kuin organisaatioiden johtamisen näkökulman.

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut

Turvallisuus syntyy pienistä teoista, tarkasta suunnittelusta sekä organisaation mittakaavan turvallisuusjohtamisjärjestelmistä. Avainasemassa on kuitenkin aina turvallisuuskulttuuri, joka tarkoittaa turvallisuuden asettamista etusijalle kaikessa toiminnassa.

Tarjoamme asiantuntemustamme turvallisuuden hallinnassa ja kehittämisessä, suunnittelussa ja dokumentoinnissa sekä valvonnassa ja johtamisessa. Käytännössä nämä tarkoittavat mm. seuraavia palveluita:

 • Turvallisuusjohtamisjärjestelmät: laadinta ja ylläpito
 • Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja -menettelyohjeet sekä turvallisuusselvitykset
 • Laitos- ja prosessiturvallisuuden arviointi, hallinta ja kehittäminen
 • Pelastussuunnitelmat
 • Varautumissuunnitelmat
 • Mittaukset, auditoinnit ja omavalvontatarkastukset
 • Turvallisuuden toimintamallien ja turvallisuustoiminnan kehittäminen
 • Turvallisuuskulttuurin kehittäminen
 • Turvallisuuskoodinaattorin tehtävät

Selvitykset, ohjeet ja kehitystyö

Olemme tiiviisti alan eturintamassa kehittämässä työkaluja, järjestelmiä ja ohjeita kansalliseen käyttöön. Lisäksi teemme paljon luottamuksellisia kehitys- ja selvitystöitä sekä tutkimushankkeita. 

Laaja ja pitkä kokemuksemme riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisestä antaa valmiudet haastavampiinkin toimeksiantoihin. Hyödynnämme tarvittaessa Rambollin osaamista oman yksikkömme ulkopuolelta.

Alan koulutukset

Koulutustarjontamme kattaa monipuolisesti sekä asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt että viranomaisten määrittelemät koulutuskokonaisuudet. Meillä on vankka kokemus mm. seuraavien koulutusten järjestämisestä:

 • Turvallisuuskoordinaattorikoulutukset
 • Työturvallisuuskorttikoulutukset
 • Rataturvakoulutukset
 • Tieturva 1 ja 2
 • Turvallisuus- ja riskienhallintakoulutukset
 • Räätälöidyt koulutukset

Olemme Liikenneviraston hyväksymä radanpidon turvallisuuskoulutuslaitos.

Hankkeitamme

Seinäjoki-Oulu ratahanke

Seinäjoki-Oulu-ratahanke

Seinäjoen ja Oulun välisen ratayhteyden parantaminen lisää turvallisuutta, lyhentää matka-aikoja ja parantaa tavaraliikenteen kilpailukykyä. Ratahanke on  yksi Rambollin rautatiesuunnittelun merkittävimmistä työkohteista.

Keski-Suomen uusi sairaala Nova

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen rakennettu uusi keskussairaala otti ensimmäiset potilaansa vastaan tammikuussa 2021. Ramboll oli hankkeessa mukana niin suunnittelussa kuin rakennuttamisessa.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites