Tiet ja väylät

Olemme olleet mukana suunnittelemassa Suomen tieverkkoa 1960-luvulta alkaen. Meillä on laaja-alainen suunnitteluosaaminen päätieverkon moottoriteistä, valtateistä, maanteistä, yksityisteistä sekä liikenneturvallisuutta parantavista toimenpiteistä kuten jalankulku- ja pyöräily-yhteyksistä. 

Vt14 Laitaasalmen kohta

Ota ýhteyttä

Emil Matintupa

Yksikönpäällikkö, tiesuunnittelu, Espoo
P: +358 50 596 0358

Marko Turkki

Yksikönpäällikkö, tiesuunnittelu, Tampere
P: +358 40 0512123

Seppo Parantala

Toimialapäällikkö, tiesuunnittelu
P: +358 40 8441912
M: +358 40 8441912
Merja Sivonen

Merja Sivonen

Yksikönpäällikkö, tiesuunnittelu, Oulu
P: +358 40 0876465
M: +358 40 0876465

Projektimme ovat koostuneet pienten yksityisteiden suunnitelmista aina laajoihin, vaativiin ja monialaisiin hankkeisiin, joissa vastaamme eri tekniikkalajien suunnittelun johtamisesta ja koordinoinnista. Kestävä kehitys on keskeinen asia toiminnassamme ja pyrimme aina huomiomaan ratkaisuissamme sen periaatteet.

Tiesuunnittelu

Suunnittelu tapahtuu tietomallipohjaisesti.  Suunnitelma kootaan eri tekniikkalajit käsittävään yhdistelmämalliin. Suunnittelumalleja hyödynnetään hankkeen aikana suunnittelutilanteen ja –ratkaisujen todentamiseen sekä tiedonjakamiseen.

Hankkeista laaditaan esittelymalleja esimerkiksi yleisötilaisuuksia varten. Esittelymallien laadinnassa hyödynnetään myös pelimoottoriosaamistamme. Pelimoottoreilla kykenemme visualisoimaan reaaliaikaista havainnemateriaalia niin virtuaalitodellisuudessa, nettiselaimella kuin mobiiliympäristössä laadussa tinkimättä. Olemme mukana kehittämässä alaa alan muiden toimijoiden kanssa useissa eri foorumeissa.

Tiesuunnittelun erityisosaamisemme

 • esisuunnitelmat
  • tarve- ja kehittämisselvitykset
 • yleissuunnitelmat
  • aluevaraussuunnitelmat
  • toimenpidesuunnitelmat
 • tiesuunnitelmat ja tiesuunnitelman täydennyssuunnitelmat
 • rakennussuunnitelmat
  • KU rakennussuunnitelmat
  • ST-urakoiden rakennussuunnitelmat
  • PPP-hankkeiden rakennussuunnitelmat
  • Allianssi-hankkeiden rakennussuunnitelmat
 • rakennustyönaikainen suunnittelu ja konsultointi
 • ohjetöiden laadinta

Tiesuunnitteluhankkeitamme

 • Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi – Huutijärvi, YVA ja yleissuunnitelma
 • E18 Turun kehätie Naantali – Raisio, YVA ja yleissuunnitelma
 • Keski -Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys;
 • Kt 45 parantaminen välillä Nukari – valtatie 3 rampit, toimenpidesuunnitelma
 • Maantien 1452 parantaminen välillä maantie 140 – Purola (maantie 1421), aluevaraussuunnitelma
 • Nurmijärvi-Järvenpää -tieyhteyden parantaminen välillä Nukari (kantatie 45) – Purola (maantie 1421), yleissuunnitelma
 • Vt 4 Rantaväylän parantaminen välillä Aholaidan eritasoliittymä – Lohikosken eritasoliittymä, tiesuunnitelma
 • Vt 9 parantaminen Jännevirran kohdalla, Tie- ja rakennussuunnitelma 
 • Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie, Rakennussuunnitelma 
 • Heikinkadun alikulkusillan rakennussuunnitelma 
 • MT 101 Kehä I Laajalahden kohta, rakennussuunnitelma
 • Kt 50 (Kehä III) Askiston kohta, rakennussuunnitelma

 

Hankkeitamme

E18 Haminan ohikulkutie

E18 Haminan ohikulkutie

E18 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä, joten Haminan ohikulkutie on oleellinen lenkki tien sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Ramboll toimi hankkeessa rakennuttajakonsulttina.

Vt14 Laitaasalmen kohta

Vt14 Laitaatsalmen kohta

Savonlinnassa sujuvoitettiin vesiväylän liikennettä, kun Kyrönsalmen syväväylä siirrettiin Laitaatsalmeen. Samalla valtatielle 14 rakennettiin kaksi uutta kiinteää siltaa. Hankkeen rakennustyöt alkoivat syksyllä 2016 ja kokonaisuudessaan hanke on valmis vuoden 2019 syksyllä.

Hennan alueen suunnittelussa Ramboll on tarjonnut kokonaispalveluna alueen liikenneväylien ja kunnallistekniikan suunnittelun, sillan suunnittelun ja ympäristösuunnittelun

Hennan asemakaava-alueen kadut ja silta

Ramboll toimi Hennan alueen kunnallistekniikan ja sillan pääsuunnittelijana.

Ilmakuva Kokkolan satama-alueesta

Kokkolan meriväylä ja satama

Hanke käsittää nykyisen Kokkolan 13,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites