Arvioinnit & selvitykset

Arviointi- ja tutkimuspalvelumme tuottavat käytännönläheistä tietoa päätöksenteon tueksi. Jalostamme tutkimustietoa johdon päätöksenteon välineeksi ja toimimme ulkopuolisena arvioitsijana hankkeiden laadunvarmistajina. Euroopan johtavana arviointipalveluiden tarjoajana pystymme tuottamaan nopeasti ja tehokkaasti kansainvälisiä vertailuja useilla eri toimialoilla.

Ota yhteyttä

Heikki Rannikko

Senior Researcher
P: +358 50 583 4167
M: +358 50 583 4167

Arviointi- ja tutkimuspalvelumme tuottavat käytännönläheistä tietoa päätöksenteon tueksi. Jalostamme selvitystietoa johdon päätöksenteon välineeksi ja toimimme ulkopuolisena arvioitsijana erityisesti julkisen sektorin toimenpiteissä, hankkeissa ja ohjelmissa. Olemme luotettava ja puolueeton arviointikumppani.
Kuljemme asiakkaan rinnalla mm. kehittävän arvioinnin menetelmin.

Kehittävän arvioinnin tavoitteena on – vahvaan asiantuntemukseen ja arvioinnin havaintoihin ja niihin pohjautuviin johtopäätöksiin perustuen – tarjota selkeitä, konkreettisia ja yksiselitteisiä suosituksia toiminnan kehittämiseksi jatkossa. Tuemme kehitystyötä myös vaikuttavuusmittareiden rakentamisen sekä nopeiden kokeilujen arvioinnin kautta sekä pystymme tuottamaan nopeasti ja tehokkaasti kansainvälisiä vertailuja useilla eri toimialoilla.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites