Koulutukset & valmennukset

Koulutukset ja valmennukset ovat meille muutoksen toteuttamisen välineitä. Tuemme asiakkaitamme läpiviemään vaativia muutoshankkeita henkilöstön ja johdon valmennusohjelmilla ja koulutuksilla.

Valmennusmenetelmämme työpajoineen ovat osallistavia ja oivalluttavia ja saamme aikaiseksi konkreetteja muutoksia työyhteisöissä ja niiden toimintatavoissa. Tarjoamme myös osaamista henkilökohtaisiin ja ryhmäcoaching tilanteisiin edistämään henkilökohtaista ammatillista kasvua ja työssäjaksamista. Ylimmän johdon valmennuksissa olemme erikoistuneet sekä ryhmä- että henkilökohtaisiin sparraussessioihin.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites