Fiksu yhteiskunta

Kestävien ja elinvoimaisten kaupunkien ytimessä on älykäs teknologia. Meillä on vahvaa kokemusta, jonka avulla autamme asiakkaitamme luomaan yhä parempaa ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa.

Ota yhteyttä

Eero Salminen

Palvelupäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Jotta kaupungit voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja valita omaa kehitysstrategiaansa parhaiten tukevia teknologioita, ne tarvitsevat osaavia hallinnon toimijoita ja vahvaa teknistä osaamista. Osaamisemme keskiössä ovat alueellisen kilpailukyvyn tukeminen vihreän kasvun ja innovaatioiden luomisessa, työn ja hyvän elämän edistäminen sekä muutosjohtamisen tuki ja julkisten palveluiden uudistaminen. Autamme asiakkaitamme luomaan yhä parempaa ja kilpailukykyisempää fiksua yhteiskuntaa. 

Fiksu yhteiskunta osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • Älykkään hallinnon toimintatapoja ja -malleja
 • Innovatiivisia ja uudistuvia rakenteita ja kaupunkeja
 • Muutosjohtamisen fasilitointia ja tietoa päätöksentekoa varten

Palvelumme

 • Uudistuminen ja kasvu
 • Uudet toimintatavat ja konseptit
 • Liiketoimintasuunnitelmat ja -mallit
 • Ennakointi ja toimeenpano
 • Verkostojohtaminen ja koordinointi
 • Pk-yritysten kansainvälistyminen ja kasvu

 • Taloudelliset analyysit, kustannus-hyötyanalyysit

 • Työ ja hyvä elämä

 • Työpolitiikka ja työmarkkinat, koulutus

 • Maahanmuutto ja kotoutuminen

 • Asumien uudet konseptit ja erityisryhmien asuminen

 • Julkiset palvelut ja johtaminen

 • Käyttäjälähtöiset julkiset palvelut, digitalisaatio, palvelumuotoilu

 • Kestävä johtajuus ja organisaatioiden uudistuminen, muutosjohtaminen

 • Palvelujen maantiede, tiedon visualisointi

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites