Jätteet ovat nykypäivänä tärkeä resurssi ja keino säästää luonnonvaroja. Tehokas jätehuolto on välttämätöntä rajallisten luonnonvarojemme suojelun ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Jätettä syntyy yhä enemmän maailmanlaajuisesti ja samalla kierrätyksen, uudelleenkäytön ja talteenoton tärkeys kasvaa.

Ota yhteyttä

Eero Parkkola

Johtaja, uudet liiketoiminnat
P: +358 400 742 271

Jätehuollon ratkaisut

Jätteet ovat nykypäivänä tärkeä resurssi ja keino säästää luonnonvaroja. Tehokas jätehuolto on välttämätöntä rajallisten luonnonvarojemme suojelun ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Jätehuollon hyvä suunnittelu takaa asukkaille, yrityksille ja koko yhteisölle miellyttävän toimintaympäristön.

Tuotamme jätehuollon suunnittelupalveluita julkisille ja yksityisille organisaatioille aina strategiasuunnittelusta yksittäisten kohteiden detaljisuunnitteluun. Vahvuutenamme on koko jätehuollon toimintakentän tuntemus sekä jätehuoltosuunnittelun sovittaminen monialaisen osaamisemme kautta käytäntöön. Hyödynnämme toiminnassa sekä Rambollin globaalia suunnitteluverkostoa että paikallista osaamista, jolloin asiakas saa uusinta tietoa sovellettuna heidän tarpeisiinsa.

Jätehuoltosuunnittelu osana kaupunkikehitystä

 • Luo turvallisia ja toimivia ratkaisuja sekä yhteensovittaa toimintoja kaupunkiympäristössä
 • Luo mahdollisuuksia teollisille symbiooseille - toisen jäte on toisen raaka-aine
 • Tuottaa uutta tietoa ja parantaa kaupunkirakenteen kustannustehokkuutta
 • Edistää kiertotaloutta ja ohjaa materiaalivirtoja

Palvelumme:

 • Kiertotalous- ja materiaalitehokkuusselvitykset
 • Jätehuoltosuunnitelmat
 • Jätehuollon strategiasuunnittelu
 • Jätteen kuljetuksen optimoinnit
 • Jätteen keräyksen suunnittelu
 • Jätteen vähentämisen, kierrätyksen ja uudelleenkäytön suunnittelu
 • Jätteen käsittelylaitosten suunnittelu
 • Jätetilojen suunnittelu
 • Elinkaaritarkastelut
 • Jätteen käsittelyalueet
 • Jätteen energiahyötykäyttö
 • Biokaasu- ja liikennekaasuselvitykset

 

Lue lisää kaupunkisuunnittelusta

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites