Hankekehityksen tuki

Autamme hankekehittäjää arvioimaan ja luomaan edellytykset toimivalle ja yhdyskuntarakenteen kannalta kestävälle kaupan hankkeelle.

Mall of Tripla, Pasila, Helsinki

Ota yhteyttä

Eero Salminen

Palvelupäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Arvioimme rakennuspaikan kaupallisia ominaisuuksia, sijoittumista yhdyskuntarakenteeseen, saavutettavuutta ja suhdetta toimintaympäristöön. Olemme mukana suunnittelemassa mitoitusta, tila- ja palvelukonseptia sekä ehdottamassa sopivia toimijoita. Suunnittelemme asemakaavan ja liikennejärjestelyt niin, että kauppapaikka on helposti saavutettavissa ja sen sisäinen liikenne toimii.

Rambollin ketjutietokanta käsittää ketju- ja osoitetiedot yli 330 vähittäiskaupan ketjusta ja 8000 nykyisestä tai poistuneesta myymälästä. Lisäksi tietokannassa on arvioitu ketjujen potentiaalisia laajentumispaikkakuntia.

Hankekehityksen tuen erityisosaamisemme

 • Liikepaikka-analyysit
 • Ostovoima- ja asiakastutkimukset
 • Kaupunkikeskustojen kaupallinen suunnittelu
 • Kiinteistöjen kaupallinen suunnittelu
 • Tila- /palvelumixin suunnittelu
 • Vuokralais- ja sijoittajamarkkinointia tukevat analyysit
 • Kauppakeskusten johtamisen konsultointi
 • Kaavasuunnittelu
 • Liikekiinteistöjen liikennesuunnittelu
 • Liikkumisen ohjaus
 • Ulkoalue-estetiikka ja melun hallinta
 • Ympäristövaikutusten suunnittelu 
 • Alueellisten kehittämisyhtiöiden managerointi
 • Kaupallisten vaikutusten arviointi 
 • Kaupan ketjutietokannan ylläpito ja arviointi

Hankkeitamme

 • Riihimäenportin alueelle moottoritien pohjoisen liittymän yhteyteen suunnitellun uuden kaupallisen alueen markkina-analyysi ja alustava konsepti, Riihimäki 
 • Liiketilojen markkina-analyysi kolmessa eri kaupungissa sijaitseville liiketiloille ja katsaus Suomen vähittäiskaupan markkinoihin
 • Otaniemen keskuksen kaupallinen kehittäminen kaupallista mitoitusta ja konseptia arvioimalla. Selvitys toimii vuonna 2012 järjestettävien Otaniemen keskustan suunnittelukilpailujen lähtötietomateriaalina. Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Espoo
 • Tapiolan keskusprojekti. Tapiolan kehittämisen strategia, resurssien koonti ja hallintomalli. Tapiolan Alueen Kehitys Oy:n perustaminen. Yhtiö edustaa merkittävää osaa Tapiolan kaupallisen keskustan kiinteistökannasta. Yhtiön manageeraaminen vuosina 2000-2012. Tapiolan keskuksen markkinoinnin organisointi ja rahoitusmallin kehittäminen. Kaupallinen suunnitelma, jossa on kuvattu Tapiolan keskuksen markkina-asema, saavutettavuus ja toimialarakenteen ja tarjonnan laajuustavoitteet sekä esitetty eri toteuttamisvaiheiden kaupallisia vaikutuksia ja niiden aiheuttamia haasteita. 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites