Kaupalliset selvitykset maankäytön suunnittelua varten

Teemme yhteistyössä kaavoittajien ja rakennuttajien kanssa maankäytön edellyttämiä kaupallisia selvityksiä.

Ota yhteyttä

Eero Salminen

Palvelupäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Maankäytön suunnittelu edellyttää usein myös kaupallisia selvityksiä, joita teemme yhteistyössä kaavoittajien ja rakennuttajien kanssa. Palveluverkkoselvitykset tukevat yleis- ja maakuntakaavoitusta, asemakaavoituksen yhteydessä puolestaan edellytetään hankkeen kaupallisten vaikutusten arviointia.

Strategisella tasolla maankäyttö ja kaavoitus nivoutuvat yhteen esimerkiksi keskustojen kehittämissuunnitelmissa ja seutukuntatason rakennemallitöissä. Palveluiden saatavuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten ohella tarkastelunäkökulmia ovat esimerkiksi yhdyskuntarakenteen toimivuus ja ekologinen kestävyys sekä olemassa olevien rakenteiden hyväksikäyttö.

Kaupallisten selvitysten erityisosaamisemme

  • Kaupan palveluverkkoselvitykset 
  • Hankkeiden kaupallisten vaikutusten arviointi
  • Kaupunkikeskustojen kaupallinen suunnittelu ja kehittäminen
  • Maankäytön strategisten rakennemallitöiden kaupalliset selvitykset

Kaupallisia selvityshankkeitamme

  • Loviisan seudun kaupan palveluverkkoselvitys, joka palvelee kunnan yleiskaavoitusta ja Uudenmaan maakuntakaavan kommentointia, Loviisan ja Lapinjärven kunnat
  • Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 koko Espoon alueelle palvelee sekä maankäytön suunnittelua että Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksen kommentointia, Espoon kaupunki
  • Espoon ns. Turvesolmun alueen asemakaavamuutosten kaupallisten vaikutusten arviointi (Turunväylän liittymään suunniteltujen kaupan kohteiden kaupallisten ympäristövaikutusten arviointi), jossa päivitettiin vuonna 2009 laadittu selvitys vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain vuonna 2011 voimaan tulleita muutoksia, Espoon kaupunki/rakennuttajat
  • Imatran keskustan kaupallinen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan historiallisesti arvokkaan miljöön kaupunkikuva sekä keskustan liikenneratkaisut ja jonka tavoitteena on muodostaa taloudellisesti kannattava, kaikille keskustan toimijoille houkutteleva kehittämissuunnitelma hankkeiden konkreettisen käynnistymisen varmistamiseksi, Imatran kaupunki
  • Forssan seudun kaupan palveluverkkoselvitys (seudun strategisen rakennemallityön yhteydessä tehty esiselvitys kaupan rakenteesta, tarjonnasta ja kehityssuunnista), Forssan seudun kehittämisyhtiö

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites