Palveluverkkosuunnittelu

Palveluverkkojen suunnittelussa yhdistämme tuoreimman saatavilla olevan talousmaantieteellisen aineiston ja olemassa olevien palveluiden sijainnit näkemykseemme liikenteestä, yhdyskuntarakenteen kehittymisestä ja julkisten palveluiden sijoittumisesta.

Ota yhteyttä

Eero Salminen

Palvelupäällikkö, kaupunki- ja hankekehitys
P: +358 503 257 830

Tuotamme havainnollisin aineistoin tiedon siitä, miten toimipaikkaverkosto on asiakkaiden saavutettavissa ja kuinka sijoittumista tulisi kehittää.

Palveluverkkosuunnittelun erityisosaamisemme

  • Sijaintistrategian suunnittelu
  • Verkoston laajuuden ja peiton arviointi ja suositukset
  • Toimintaympäristön muutosten ja vaikutusten arviointi 
  • Saavutettavuuden arviointi
  • Palveluverkon yhteiskuntavastuullisuuden arviointi

Arvioimme palveluverkkoa myös yhdyskuntarakenteen kehittymisen ja tarpeen kannalta. Olemme tehneet lukuisia kaupan ja julkisten palveluiden palveluverkkoselvityksiä ja -suunnitelmia kunnille ja seutukunnille tukemaan kaavoitusta ja palveluiden sijoittumista. Huolellisella palveluverkon suunnittelulla vahvistetaan alueiden vetovoimaa, yritysten toimintaedellytyksiä ja kestävää kehitystä.

Palveluverkkosuunnittelun hankkeitamme

  • Vähittäiskauppaketjun markkinaselvitys (markkina-analyysi ja laajentumismahdollisuuksien kartoitus)
  • Pääkaupunkiseudulla tiheällä verkolla toimivan palveluyrityksen toimipisteverkoston analyysi ja uusien liikepaikkojen kartoittaminen

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites