Kaupunkiympäristön palvelumuotoilu

Käyttäjälähtöisyys on olennainen osa kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä. Palvelumuotoilun avulla voidaan parantaa ratkaisujen käytettävyyttä ja kestävyyttä ja tuoda uusia näkökulmia suunnitteluun.

Ota yhteyttä

Aino Mensonen

Head of Service Design
P: +358 4053 35198
M: +358 4053 35198
Vilma Vuori Ramboll

Vilma Vuori

Vuorovaikutussuunnittelija
M: +358 40 7574 272

Käyttäjiä ymmärtämällä muotoilemme edistyksellisiä ja kestäviä ratkaisuja yhä monimutkaisempiin haasteisiin. 

Toimivat ympäristöt syntyvät yhdistämällä Rambollin palvelumuotoilun luovuutta ja rakennetun ympäristön asiantuntijoiden monialaosaamista. Käyttäjälähtöisyydellä poikkitieteellinen 30 hengen palvelumuotoilutiimimme luo lisäarvoa kestävään suunnitteluun.

Palveluitamme

 • Strategia- ja skenaariotyö
 • Visiotyö
 • Toimintamallien ja -tapojen kehittäminen ja valmennus
 • Palvelulupauksien määrittely
 • Palvelupolkujen muotoilu
 • Palvelujen konseptointi
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Syvällisen asiakasymmärryksen kerääminen ja tulkitseminen
 • Pilotit ja ketterät kokeilut
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen kokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus
 • Hybridityöpajojen suunnittelu ja toteutus
Käyttäjälähtöisiä oivalluksia, kestävää huomista. Rakkaudesta käyttäjiin.

Projektejamme

Jätkäsaari Mobility Labin toimintamalli

Työn tavoitteena oli määritellä suositukset siitä, kuinka Jätkäsaari Mobility Labin tukitoiminnot tulisi toteuttaa, jotta ne parhaiten palvelisivat erilaisia käyttäjiään. 

Konsepti ympäristötiedon raportoinnin ja tilastoinnin tueksi

Ramboll tuotti digitaalisen konseptin Helsingin ympäristötiedon esittämiseen eri käyttäjäryhmien tarpeiden pohjalta.

Kainuu 2040 -tulevaisuusskenaariot

Työn tavoitteena oli luoda Kainuulle tulevaisuusskenaariot vuoteen 2040 osallistamalla palvelumuotoilun keinoin Kainuun toimijoita ja sidosryhmiä.

Työperäisen maahanmuuton palvelupolun muotoilu

Työn tavoitteena oli muotoilla yhdessä sidosryhmien kanssa Inarin kunnan käyttöön työperäisen maahanmuuton palvelupolku, jonka avulla edistetään palvelujen saatavuutta oikea-aikaisesti.

Joensuun asemanseudun opastus

Projektissa suunniteltiin Joensuun asemanseudun opastus huomioiden eri sidosryhmien ja käyttäjäryhmien tarpeet sekä konseptoitiin aseman palvelukokonaisuus.

Wellamo-opiston vastuullisuusanalyysi

Työn tavoitteena oli Wellamo-opiston vastuullisuuden tunnistaminen, henkilöstön sitouttaminen vastuulliseen toimintaan sekä vastuullisuuden näkyminen esimerkiksi opiston viestintäkanavissa. 

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites