Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Elävät kaupunkiympäristöt ovat riippuvaisia niissä asuvista ja toimivista ihmisistä. Jotta kaupunkiympäristöjen muutos ja kehitys tuottaisivat mahdollisimman paljon myönteisiä vaikutuksia hyvinvointia ja elinvoimaa lisäten, tämän riippuvuussuhteen tutkiminen, haittojen vähentäminen ja hyötyjen vahvistaminen ovat keskeinen osa kestävää kaupunkikehitystä.

Ota yhteyttä

Heikki Surakka

Yksikönpäällikkö, alueelliset selvitykset ja vaikutusarvioinnit
P: +358 50 3417 919
Anne Vehmas, vuorovaikutus ja maankäyttö, Ramboll Finlandin asiantuntija

Anne Vehmas

Projektipäällikkö, vuorovaikutussuunnittelu
P: +358 503774862

Ihmisten ja yhteisöjen huomioon ottaminen osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä tukee sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti vastuullista toimintaa, tuottaa olennaista tietoa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi sekä edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän ympäristön rakentumista.

Käyttäjälähtöisen suunnittelun palvelumme

 • Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi (SEA)
 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SIA)
 • Terveysvaikutusten arviointi (HIA)
 • Osallistava kaupunkisuunnittelu
 • Sosioekonomiset analyysit
 • Kouluverkkoselvitykset


Osallistuminen osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

Osallistuminen ja yhteistyö projekteissa parantavat lopputuloksen laatua, käytettävyyttä ja hyväksyntää. Tuemme toimivaa vuorovaikutusta ja osallistumista suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteistyötä ennakoiden ja hallitusti suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Yhteistyötahoja eli sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi käyttäjät, asukkaat, asiantuntijat, viranomaiset ja yritykset. Sidosryhmäyhteistyö järjestäminen ja käyttäjälähtöisyys voi olla mitä tahansa kevyistä kuulemisista ja tiedottamisesta intensiivisempiin ja kokonaisvaltaisempiin osallistuviin suunnitteluprosesseihin, yhteissuunnitteluun sekä muutosjohtamisohjelmiin.

 • Edistää kaupunkitilojen sosiaalista kestävyyttä ja elinvoimaisuutta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä
 • Vahvistaa suunnittelun ja toteutuksen etenemistä kaikkien osapuolten yhteisymmärryksessä
 • Vähentää ennakoimattomia aikataulu- ja kustannusriskejä

Palvelumme

 • Sidosryhmäkartoitukset ja -suunnitelmat
 • Vuorovaikutus- ja viestintäsuunnitelmat
 • Alueiden yhteissuunnittelu
 • Masterclass
 • Charrette
 • Julkiset tilaisuudet, työpajat
 • Karttapohjaiset kyselyt
 • Kyselyt ja haastattelut
 • Internet ja sosiaalinen media

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites