Kestävä kaupunkisuunnittelu

Rambollin kaupunkisuunnittelutiimit suunnittelevat elinvoimaisempia kaupunkeja, joissa avoimet tilat kutsuvat asukkaita viihtymään ja viettämään aikaa yhdessä. Meille elämisen laadun perustan muodostavat saavutettavuus, viihtyisät avoimet tilat, sujuva liikkuminen, ympäristön huomioiminen ja ihmisten turvallisuus.

Ota yhteyttä

Jari Mäkynen, Rambollin asiantuntija

Jari Mäkynen

Suunnittelupäällikkö, johtava konsultti, yhdyskuntasuunnittelu
P: +358 40 764 9181

Yhdyskuntien kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kehittäminen on kestävän rakentamisen ja hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Kestävä kaupunkisuunnittelu ottaa huomioon sosiaaliset, taloudelliset sekä ympäristölliset näkökulmat.

 

Panostamme alue- ja ympäristöanalyyseihin ja integroimme ekologisuuden sekä energia- ja ekotehokkuuden lähtökohdat osaksi kaupunkisuunnittelua. Käytössämme ovat monipuoliset suunnittelun, osallistamisen, arvioinnin ja projektihallinnan menetelmät sekä edistykselliset visualisoinnin, tietoanalysoinnin ja mallintamisen työkalut eri suunnittelutasojen hallitsemiseen. Rakentamalla suunnittelu kestävälle pohjalle vähennetään kustannuksia projektin myöhemmissä vaiheissa sekä edistetään kestävien ja joustavien ratkaisujen toteuttamista.

 

Kestävä kaupunkisuunnittelu osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 

Parantamalla, mittaamalla ja vertailemalla projektin kokonaisvaltaista kestävyyttä ja toteuttamiskelpoisuutta jo alkuvaiheessa varmistetaan uskottava ja innovatiivinen suunnitelma ja vähennetään myöhempien vaiheiden toteuttamiskustannuksia.

 

Kestävä kaupunkisuunnittelu parantaa suunnitelmien yleistä hyväksyttävyyttä sekä viranomaisten ja muiden osallisten sitoutumista ja näin ollen nopeuttaa suunnittelun ja kaavoituksen etenemistä. Lisäksi sen avulla tuotetaan innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja hyödyntäen laajaa ja monipuolista osaamistamme sekä vuorovaikutusta tilaajan ja osallisten kanssa.

 

Kestävän kaupunkisuunnittelun palvelumme:

 • Nykytila-analyysit, suositukset, tavoitteet, strategiat ja visiot, vaikutusten arviointi
 • Masterplanit, idea- ja kehittämissuunnitelmat, suunnittelukilpailut
 • Energiaratkaisujen konseptointi  ja esisuunnittelu
 • Energiaselvitykset, kestävän suunnittelun kriteerit ja ekotehokkuustarkastelut
 • Aluetason ympäristösertifioinnit: BREEAM Communities 2012 ja LEED for Neighborhood Development
 • Seutu- ja aluekehityshankkeet
 • Yleiskaavoitus
 • Asemakaavoitus
 • Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja keskustojen kehittäminen
 • Kortteli- ja viitesuunnitelmat ja rakennustapaohjeet
 • Maankäyttö- ja projektikonsultointi
 • Projektien havainnollistaminen, mallinnus ja visualisointi
 • T&K, menetelmäkehitys

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites