Inventointimallinnus ja 3D-mallien analysointi

Tarjoamme ratkaisut rakennushankkeiden tietomallipohjaisen lähtötietoaineiston tuottamiseen ja tietomallipohjaisen tiedon analysointiin sekä hallintaan. Rambollin monialaisessa asiantuntijatiimissä on rakennusalan ammattilaisia, teknologiaosaajia ja koodareita, jotka tuottavat luotettavat lähtötiedot vaativistakin kohteista.

Ota yhteyttä

Sampo Oksama

Yksikönpäällikkö, BIM & Digital Services
P: 050 360 3205

Kathia Saldaña

Projektipäällikkö, BIM & Digital Services
P: +358 44 239 4250
Heikki Arvio, Ramboll Finland

Heikki Arvio

Kehityspäällikkö, Buildings Business Development
P: +358 40 7579 588

Inventointimallinnus ja laserkeilaus 

Koska suurin osa hankkeista suunnitellaan tänä päivänä 3D-mallintamalla, on luonnollista kerätä myös lähtötietoaineisto kolmiulotteisena. 3D-lähtötietomallin tekeminen eli inventointimallinnus tuottaa hyötyjä korjaus-, perusparannus- tai laajennushankkeiden eri vaiheisiin:

  • Hankkeen lähtötiedot ovat piirustuksia luotettavammat ja kattavammat. Hyvien lähtötietojen perusteella myös hankkeen suunnittelijoiden tuottamat suunnitelmat ovat entistä laadukkaampia ja yhteensopivampia.
  • Yllätykset vähenevät, kun esimerkiksi saneeraushankkeiden riskit havaitaan jo ennen rakennusvaihetta. Hanke pysyy aikataulussaan. 
  • Hankkeen tiedonhallinta tehostuu, kun lähtötiedot on muunnettu täysin digitaaliseksi.
  • Lähtötietoaineiston perusteella syntyvä inventointimallia on hyödynnettävissä myös kiinteistöomaisuuden hallinnassa.

Lähtötietoaineiston tuottaminen etenee vaiheittain: keräämme tarvittavat tiedot, mallinnamme nykytilanteen ja laadimme piirustukset.
Tiedonkeräys laserkeilaamalla, joko maasta käsin tai kopterilla (drone) suoritettuna, kartoittaa kohteen ajantasaisen geometrian. Nykyaikainen kopteri sopii erityisesti suuriin alueisiin tai vaikeapääsyisiin kohteisiin, kuten jyrkille katoille. Lisäksi lähtötietoja voidaan kerätä fotogrammetrialla, eli valokuviin perustuvalla mittausmenetelmällä. Laserkeilauksen tai fotogrammetrian tuloksena syntyvä pistepilvi toimii inventointimallinnuksen perustana.

Teemme inventointimallinnuksen moderneilla AutoDesk Revit- sekä ArchiCAD-ohjelmistoilla. Datahävikkiä ei synny hankkeen edetessä, sillä arkkitehdit voivat suoraan jatkaa suunnittelua laatimamme inventointimallin pohjalta. Mallinnamme Talo2000-hankenimikkeistön mukaisesti selkeästi tyypitetyt rakenteet, mikä mahdollistaa mm. materiaalimäärien raportoinnin hankkeen kustannuslaskentaa varten.

Lopuksi inventointimallista tuotetaan hankkeen laajuuden ja käyttötarpeiden mukaiset piirustukset, kuten esim. pohjapiirustukset, leikkaukset, julkisivupiirustukset tai asemapiirustus. Panostamme inventointimallinnusten laatuun merkittävästi ja kokeneet projektipäällikkömme vastaavat mallien laadunvarmistuksesta.

3D-malleista analysoitu tieto päätöksenteon tueksi 

Voimme analysoida laserkeilatun kohteen muodonmuutokset tarkasti tietokoneella ja löytää vaikka saneerattavan rakennuksen kuopat lattiapinnassa tai ulkoseinän pullistumat. Näin korjaustoimenpiteet kohdistuvat oikein ja hanke etenee suunnitelmallisesti ilman yllätyksiä.

3D-lähtötietomalli eli inventointimalli voidaan laatia myös pelkistä hankkeen piirustuksista. Piirustuksista tuotettu pelkistetympi malli toimii määrälaskennan lähtötietona, josta saa käyttöön kustannustehokkaasti esimerkiksi purettavan rakennuksen tai rakennusosien purkumassaluettelon. Voimme myös analysoida purettavien rakennusosien kierrätettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä.

Ohessa lyhyt esittelyvideo laserkeilausaineiston pohjalta laaditusta 3D-mallista.

 

Lue lisää aiheesta

Projektit

Hotelli Tornin visualisointikuva

Hotelli Tornin inventointimallinnus ja laserkeilaus

Ramboll suoritti Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan maineikkaan majoitusrakennuksen, Solo Sokos Hotel Tornin, laserkeilauksen ja inventointimallinnuksen. Samassa yhteydessä suoritettiin myös alkuperäiseen hotellirakennukseen liittyvän Kyllikki-kiinteistön keilaus ja mallinnus. 

Bothnia High 5 -hankkeen tietomallinnus

Bothnia High 5 -hankkeen tietomallinnus

Vaasan keskussairaalalle rakennetaan uusi H-rakennus. Ramboll on ollut vahvasti ohjaamassa hankkeen tietomallinnuksen suuntaa ja strategiaa toimimalla hankkeen BIM-managerina. 

St. George

Hotelli St. George

Helsingin keskustaan avattiin vuoden 2018 keväänä uusi luksusluokan hotelli. Historiallisesti arvokas rakennus on alkujaan 1800-luvulta ja on viime vuosina toiminut toimistorakennuksena. Ramboll vastasi Yrjönkadulla sijaitsevan hankkeen rakennuttajakonsultin tehtävistä kehitys-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä rakennesuunnittelusta.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites