Tietomallikoordinointi

Ramboll tarjoaa alan edistyksellisimmät tietomallintamisen (BIM, Building Information Modelling) ratkaisut. Tietomallinnus on työkalu, joka parantaa hankkeen osapuolten yhteistyötä ja mahdollistaa suunnitelmien tehokkaan yhteensovittamisen. Meiltä saa tietomallipohjaisten suunnittelupalveluiden lisäksi virtuaalisen rakentamisen, virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR) palveluja sekä useita muita BIM-asiantuntijapalveluja.  

Ota yhteyttä

Sampo Oksama

Yksikönpäällikkö, BIM & Digital Services
P: 050 360 3205

Sakari Kiito

Projektipäällikkö, BIM & Digital Services
P: +358 40 6402402

Tietomallintamisen hyödyt

Tietomalli on rakennuksen digitaalinen 3D-malli, joka sisältää tiedot rakennuksen osista, sekä myös osien asennusaikataulusta (4D), kustannuksista (5D), käytön aikaisesta ylläpidosta (6D) sekä uudelleenkäytettävyydestä (7D). Tietomallin havainnollisuus parantaa viestintää, tuotannonohjausta, kustannus- ja määrälaskentaa sekä projektinhallintaa. Tiedot ovat hyödynnettävissä koko rakennusprosessin ajan kiinteistön ylläpitoon asti.

BIM-hallinnointi tehostaa hankkeen tiedonhallintaa

BIM-managerimme auttavat asiakkaitamme hyödyntämään digitalisaatiota hankkeissaan ja kehittävät tiedolla johtamista alalla. Laadimme strategiat tiedon mallintamisesta ja mallinnetun tiedon hallinnasta. Keskittyminen hankkeelle merkityksellisiin tietoihin lisää tietomallintamisen kustannustehokkuutta. 

Tietomallikoordinointi varmistaa mallien laadun

Suunnittelualojen tuottamat tietomallit ovat yhdistettävissä yhdistelmämalliksi, joka toimii hankkeen visuaalisena alustana paremmalle viestinnälle, päätöksenteolle sekä suunnitelmien yhteensovitukselle. Tietomallien yhteensovitus parantaa suunnitelmien laatua sekä osaltaan avustaa kustannusten ja aikataulun hallintaa. Teemme tietomallien yhteensovittamisen asiantuntevasti, tarkastamme tietomallien laadun ja olemme apuna tietomallinnettujen hankkeiden johtamisessa. 

Kehittämistä edelläkävijän otteella 

Tarjoamme BIM-koulutusta tarpeiden mukaan räätälöitynä, kuten esimerkiksi tietomalliohjelmat, tietomallien käyttöönotto ja strategiatyö. Työskentelemme algoritmisen suunnittelun parissa ja kehitämme tietomalliohjelmiin uusia työkaluja, lisäosia sekä objektikirjastoja. Tuomme markkinoille palvelun, joka linkittää tietomalleissa olevan tiedon rakennushankkeiden digitaalisiin 2D-piirustuksiin. Palvelun avulla voit siirtyä tietomallissa olevista kohteista suoran linkin kautta esimerkiksi projektipankissa oleviin tiedostoihin.

Virtuaalitodellisuus ja visuaalinen 3D-malli 

Kehitys- ja rakennushankkeiden visuaalisessa vuorovaikutuksessa hyödynnetään yhä enemmän virtuaalitodellisuuden työkaluja. Koko palveluketju on saatavilla meiltä: VR-laseilla katseltavat 3D-mallit, VR-lasit ja laitteet aina hankeohjauksen kokousten ja työpajojen fasilitointiin asti. Upotamme 3D-malleja myös verkkoselainympäristöön, jolloin mallit ovat jaettavissa katseluun helposti. Olemme toteuttaneet lukuisia lisätyn todellisuuden (AR, Added Reality) ratkaisuja.

Tuotamme palveluna myös rakennuksen 3D-mallin sijoittamisen kaupunkikuvaan, mikä helpottaa suunnitteluvaihetta. Mallin avulla voidaan arvioida, miten rakennuksen ilme tai varjot vaikuttavat ympäristöön. Aidonnäköiset mallikuvat ovat hyödynnettävissä kaavoituksessa ja kaupunkikuvan sekä maiseman suunnittelussa.

Lue lisää

Tietomallintamisessa tarvitaan inhimillisyyttä ja ihmisten kohtaamista

Lue Max Levanderin asiantuntija-artikkeli tietomallinnuksesta


Miten tietomallikoordinointia tilataan?

Mietitkö, mitä vaatia tietomallikoordinaattorin osaamiselta ja mitkä tekijät vaikuttavat tietomallikoordinaattorin hintaan? Lue Sakari Tohmon asiantuntijakirjoitus ja ota talteen muistilista

CAVE ja virtuaalityöpajat auttavat ymmärtämään suunnitteluratkaisuja

Lue Sakari Tohmon asiantuntijakirjoitus virtuaaliympäristöjen käytöstä

Tietomallikoordinointia tarvitaan kaikissa suunnittelukohteissa!

Tommi Lius avaa kirjoituksessaan tietomallikoordinaattorin roolia

Tavoitteena Suomen parhaat tietomallikoordinaattorit - Ramboll aloitti tietomalliosaajien kouluttamisen Metropolian kanssa

Ensimmäiset 14 tietomallikoordinaattorikurssimme käynyttä valmistuivat toukokuussa. Lue lisää uutisestamme


Projektit

Bothnia High 5 -hankkeen tietomallinnus

Bothnia High 5 -hankkeen tietomallinnus

Vaasan keskussairaalalle rakennetaan uusi H-rakennus. Ramboll on ollut vahvasti ohjaamassa hankkeen tietomallinnuksen suuntaa ja strategiaa toimimalla hankkeen BIM-managerina. 

Technopolis ©L Arkkitehdit

Technopolis Ydinkeskusta

Technopoliksen Oulun keskustassa sijaitsevan kampuksen laajennus valmistui alkuvuodesta 2020. Uudisrakennus lähes tuplasi toimitilojen määrän korttelissa.

Ramboll Village

Rambollin uusi monitoimitila eli Ramboll Village on korkealaatuinen, turvallinen ja inspiroiva työympäristö yli tuhannelle rakennetun ympäristön parissa toimivalle asiantuntijallemme. Moderni ja energiatehokas toimitalo sijaitsee Turunväylän ja Kehä I:n läheisyydessä, osoitteessa Itsehallintokuja 3.   

 

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites