Vesihuolto- ja jätevesiverkostot

Vedenjakelu- ja viemäriverkostojen ikääntyessä kunnostustarpeen lisääntyminen on ajankohtainen ongelma niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Huonokuntoiset jätevesiviemärit voivat aiheuttaa viemäritukoksia ja -tulvia. Verkoston vuotovedet aiheuttavat kapasiteettiongelmia sekä vesistöä kuormittavia ylivuotoja.

Ota yhteyttä

Anni Orkoneva, projektipäällikkö, hulevesimallinnus, Ramboll Finland Oy

Anni Orkoneva

Yksikönpäällikkö, vesihuolto ja hulevesien hallinta
P: . +358 405541434

Kimmo Hell

Konsernin vesihuollon toimialapäällikkö, suunnittelupäällikkö, vesihuolto
P: +358 40 502 1125

Jari Laihonen

Projektinjohtaja, vesihuolto ja vesirakentaminen
P: +358 40 589 2688

Vesihuoltoverkostojen suunnitteluun liittyvät palvelumme

Tarjoamme vesihuollon infrastruktuuriin liittyvää suunnittelua, konsultointia ja teknisiä tukipalveluita esimerkiksi vesilaitoksille, kunnille ja kansainvälisille rahoituslaitoksille. Meillä on vahva osaaminen vesihuoltoverkostojen esi- ja yleissuunnittelusta yksityiskohtaiseen toteutussuunnitteluun ja urakan kaupallisten asiakirjojen laadintaan saakka. Osaamisemme ja kokemuksemme kattavat vedenjakelu- ja jätevesiverkostot sekä siirtolinjat, hulevesiverkostot ja hulevesien hallintarakenteet sekä veden johtamiseen tarkoitetut tunnelit Saneeraussuunnittelua teemme useissa projekteissa Suomessa ja maailmalla. Autamme asiakkaita valitsemaan kohteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän ja toteuttamaan innovatiivisia sekä kustannustehokkaita ratkaisuja.

  • Verkostojen esi-, yleis- ja toteutussuunnittelu 
  • Verkostojen saneeraussuunnittelu ja -ohjelmat
  • Verkostovuotojen vähentäminen
  • Pumppaamojen ja paineenkorotusasemien suunnittelu
  • Verkostojen laitekaivojen (muun muassa ilmaus, tyhjennys, määrän ja laadun mittaus) suunnittelu
  • Verkostojen hydraulinen 1D- ja 2D- mallinnus, toiminnallinen tarkastelu sekä paineiskulaskelmat 
  • Verkostojen toiminnan optimointi
  • Vedenjakelu- ja viemäriverkostojen toiminnan ohjaus

Siirtolinjojen suunnittelu

Laadimme kuntarajat ylittäviä runkovesijohtojen ja jäteveden siirtolinjojen suunnitelmia esimerkiksi tilanteisiin, joissa vettä jaetaan usean kunnan alueelle tai jätevesien puhdistamotoimintaa keskitetään. Hyödynnämme hydraulista mallinnusta osana suunnittelua huomioiden mm. linjojen paineisku- ja huuhtoutuvuustarkastelut.

Verkostojen saneeraussuunnittelu

Olemme erikoistuneet vesihuoltoverkostojen saneeraussuunnitteluun haastavissa olosuhteissa tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä. Saneeraussuunnittelussa harkitaan tapauskohtaisesti teknistaloudellisin perustein, että toteutetaanko saneeraus kaivamattomalla (No-Dig) menetelmällä vai perinteisesti auki kaivamalla. Suunnitteluratkaisun valinnassa huomioidaan kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteet.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites