Vesi

Veden ja jäteveden käsittelyprosessit

Tarjoamme neuvontaa ja opastusta julkisen sektorin ja teollisuuden asiakkaille globaalisti kaikilla vedenkäsittelyn osa-alueilla, hyvälaatuisen juomaveden varmistavista käsittelyprosesseista erilaisiin jätevedenkäsittelyn vaiheisiin. 

Jäteveden käsittelyprosesseja parantamassa

Jätevesi ei ole enää jätettä, kun uudet innovaatiot mahdollistavat sen uudelleenkäytön ja resurssien talteenoton.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Palvelut pähkinänkuoressa

Rambollin yli 200 vesi- ja jätevedenkäsittelyasiantuntijaa tarjoavat innovatiivisia ja integroituja ratkaisuja julkisen sektorin ja teollisuuden asiakkaille.

Vahvalta pohjalta

Yli 50 vuoden vankka kokemus vesialalta ja vahva asiantuntemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Koko kiertokulku

Palvelumme kattavat koko veden kiertokulun alustavista strategisista analyyseistä yleissuunnitelmiin ja valittujen ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen.

#6

Sijoituksemme ENR:n ranking-listalla viemärit ja jäte -alalla.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites