Vesihuollon kehittäminen, hallinto ja talous

Tehokkaassa vesihuollon hallinnossa huomioidaan sekä tekniset ratkaisut että talouden tasapaino veden määrän ja laadun suojelussa.

Ota yhteyttä

Jyri Rautiainen

Liiketoimintapäällikkö
P: +358 50 070 5337

Laaja kokemuksemme vesilaitosten tukemisesta ja vesihuoltosuunnitelmien kehittämisestä auttaa meitä muuttamaan tiukentuneet vaatimukset käytännön ratkaisuiksi. Käytämme työssämme uusimpia paikkatietojärjestelmätyökaluja ja tarjoamme asiakkaillemme räätälöityjä digitaalisia työkaluja omaisuuden hallintaan ja strategiseen suunnitteluun.

Vesihuollon kehittäminen, ohjaaminen ja strateginen suunnittelu

Kuntien vastuulla on kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja niin, että vesihuoltolain tavoitteet toteutuvat. Kehittämissuunnitelman sisältö räätälöidään palvelemaan mahdollisimman hyvin juuri kyseessä olevan kunnan tai alueen tarpeita, esimerkiksi:

  • Vesihuollon tunnuslukujen päivittäminen, tavoitteet ja omistajaohjaus
  • Vesihuollon taloudellisuus ja maksutasojen määrittäminen 
  • Nykyisten verkostojen kapasiteettitarkastelu 
  • Varautuminen ja toimintavarmuuden parantaminen
  • Vesiosuuskuntien nykytilanteen ja toimintaedellytysten selvittäminen sekä kehittämissuositukset
  • Vesihuollon varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

Hallinta, käyttö ja ylläpito

Vedenjakelujärjestelmien suunnitelmallinen käyttö ja järjestelmällinen ylläpito ehkäisevät useimmat ongelmat ja säästävät resursseja.

Kehittämämme kirjanpito- ja mittausjärjestelmän avulla vesilaitos pystyy ohjaamaan verkostojen hallintaa. Lisäksi Ramboll tarjoaa paikkatietojärjestelmään perustuvan ohjelmiston putkistojen ja vuotojen rekisteröintiin, putkistojen saneeraukseen ja vedenjakelun suunnitteluun.

Energiaoptimointi on toimivan vesilaitoksen tärkeä osa-alue. Painepiirien perustaminen jakelujärjestelmään hydraulisen mallinnuksen avulla voi vähentää putkirikkoja merkittävästi ja pienentää pumppu- ja paineenkorotusasemien energiankulutusta.

Varautuminen häiriötilanteisiin

Vesihuoltolaitoksilla tulee olla ajan tasalla oleva suunnitelma häiriötilanteiden varalle. Varautumis- ja erityistilannesuunnitelmien avulla parannetaan vesilaitoksen toimintavarmuutta poikkeustilanteissa. Rambollin asiantuntijoilla on laajaa osaamista riskienhallinnan ja varautumisen suunnittelusta sekä varautumisperehdytysten järjestämisestä laitoksen omassa toimintaympäristössä.

Häiriötilanteisiin varautumista suunniteltaessa vierailemme vesilaitoksella ja käymme prosessit läpi yhdessä laitoksen käyttäjien kanssa sekä määritämme toimitusketjun heikoimmat ja kriittisimmät kohdat. Käytössämme on työkalu talousveden (water safety plan, WSP) ja jäteveden (sanitation safety plan, SSP) riskienhallintaan. Tulosten perusteella laadimme laitokselle suunnitelman, jonka tavoitteena on hallita, poistaa tai pienentää merkittävästi havaittuja riskejä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites