Vesivarat ja vedenhankinta

Vesihuollossa hyödynnettävät pohjavesivarat sijoittuvat usein asutuskeskuksiin, jolloin pohjaveden laatuun kohdistuu ihmisen toiminnasta johtuvia uhkatekijöitä ja riskejä. Väestön keskittyminen myös lisää tarvetta käytössä olevien pohjavesiesiintymien tehokkaampaan hyödyntämiseen. Pohjavesivarojen hyödyntäminen ja pohjavesialueiden suojelu edellyttävät monipuolista asiantuntemusta sekä yhteistyötä eri suunnittelualojen kesken.

Ota yhteyttä

Sanna Sopanen

Johtava asiantuntija, vesistötutkimukset
P: +358 50 3078 579
Ramboll Finlandin vesistösuunnittelija Virve Kupiainen

Virve Kupiainen

Vesistösuunnittelija, vesistöjen hydrologia
P: +358 44 556 9196
M: +358 44 556 9196

Kokonaisvaltaista vedenhankintaan liittyvää osaamista

Asiantuntijamme palvelevat vedenhankintaan, pohjavesiselvityksiin, pohjavesitarkkailuihin, vesistöseurantaan, hydrologiseen mallinnukseen sekä vesivarojen suojeluun ja kunnostukseen liittyvissä tarpeissa ja haasteissa. Toteutamme tutkimukseen, suunnitteluun ja tarkkailuun liittyviä hankkeita niin vesilaitoksille, kunnille ja kaupungeille kuin yksityisille yrityksille ja muille tahoille. Toteutamme tarvittaessa vedenottohankkeen vaiheet kokonaisvaltaisesti tutkimuksista laitossuunnitteluun. Autamme asiakkaitamme valitsemaan hankkeisiin taloudellisimmat ja energiatehokkaimmat ratkaisut.

Pohjaveteen ja vedenhankintaan liittyvät palvelumme

• Vesilupahakemukset
• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
• Pohjaveden virtausmallinnus
• Maaperän 3D-rakennemallinnus
• Pohjavesitarkkailut
• Pilaantuneen pohjaveden tutkimukset ja kunnostuksen suunnittelu
• Pohjavesivaikutusten ja riskien arviointi
• Pohjavedenhankintatutkimukset
• Tekopohjavesitutkimukset
->Lue lisää pohjavesitutkimuksista

Veden uudelleenkäyttö

Maailmassa esiintyy vakavia ongelmia rajallisten vesivarojen vuoksi. Ramboll on toiminut asiantuntijana veden uudelleenkäytössä esimerkiksi sadeveden hyödyntämisessä, jolloin on voitu varmistaa alueellisesti riittävä vedensaanti. Rambollin pääkonttorissa Kööpenhaminassa sadevettä käytetään yhtiön oman vedenkulutuksen vähentämiseksi.

Vesistöihin ja pintavesiin liittyvät palvelumme

Vesistötutkimuksen palveluihimme kuuluvat muun muassa veden ja sedimentin laatuun liittyvät tutkimukset, kalastoa ja muuta vesieliöstöä koskevat selvitykset sekä järvi- ja virtavesikunnostusten suunnittelu ja lupahakemusten laadinta.
->Lue lisää vesistötutkimuksista

Vesivarat ja vedenhankinta

• Pohjaveteen ja vedenhankintaan liittyvät palvelumme
• Vesilupahakemukset
• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
• Pohjaveden virtausmallinnus
• Maaperän 3D-rakennemallinnus
• Pohjavesitarkkailut
• Pilaantuneen pohjaveden tutkimukset ja kunnostuksen suunnittelu
• Pohjavesivaikutusten ja riskien arviointi
• Pohjavedenhankintatutkimukset
• Tekopohjavesitutkimukset


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites