Due Diligence -tarkastus yrityskaupoissa

Teemme yritysjärjestelyihin ja kiinteistötransaktioihin liittyvien ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien arviointeja. Olemme olleet johtava tekninen asiantuntija ja edelläkävijä Due Diligence -palveluissa yli 30 vuoden ajan.

Ota yhteyttä

Sami Vatilo

Ryhmäpäällikkö, Compliance and Risk Management
P: +358 40 352 6068

Reetta Junnila

Vanhempi konsultti, teolliset kohteet ja kansainväliset hankkeet
P: +358 50 461 2291

Yrityksiä koskevat muuttuvat ja monialaiset ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuushaasteet (EHS) edellyttävät, että yrityskauppojen yhteydessä tehtävä Due Diligence -tarkastus koskee kaikkia mahdollisia EHS-riskejä ja -vastuita.

Meillä on kokemusta sopimusneuvotteluista ja ymmärrämme asiakkaidemme tarpeen hallita liiketoimintariskejään luottamuksellisesti. Maailmanlaajuinen asiantuntijaverkostomme edustaa laajaa kokemusta kaikilta keskeisiltä teollisuudenaloilta. Tiimin tehtävä on tuottaa asiakkaalle laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi kustannustehokkaasti ja aikataulussa.

Olemme toimineet jo yli 30 vuoden ajan arvostettuna teknisenä- ja ympäristöneuvonantajana yrityskauppoihin liittyvien EHS-riskien arvioinnissa - aina yksinkertaisista liiketoimintakaupoista, divestoinneista, jälleenrahoituksista ja vakuuttamisesta monitahoisempiin fuusio-, uudelleenjärjestely-, lunastus-, yleisöanti- ja konkurssitapauksiin.
Konsulteillamme on sekä teknistä, tieteellistä että kaupallista asiantuntemusta. Kokeneet yhteyshenkilömme tukevat asiakasta koko prosessin ajan ja usein myös kaupan syntymisen jälkeen. Voimme hyödyntää terveys- ja ympäristöalan asiantuntijoitamme käsitellessämme ihmisten terveyteen, ympäristövahinkoihin ja ympäristön altistumiseen liittyviä monimutkaisia kysymyksiä.

Tarkastuksen kattavuus räätälöidään rajallisen Due Diligence -ajan hyödyntämiseksi tehokkaasti. Voimme esimerkiksi täydentää ympäristöriskien EDD (Environmental Due Diligence) -arviointia säädösten noudattamista, tuotteiden vaatimustenmukaisuutta tai ilmastoriskejä koskevilla arvioinneilla.
Meiltä löytyvä laaja asiantuntemus tekee meistä strategisen kumppanin Due Diligence -kysymyksissä.
Asiakkaitamme ovat esimerkiksi teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden toteuttajat, kiinteistösijoittajat, julkisyhteisöt ja maanomistajat.

Transactional Due Diligence complementary services

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ja hallintotapa (ESG)

Due Diligence -tarkastuksen aikana pääomasijoittajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota ESG-asioihin, eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä yrityksen hallintotapaan liittyviin investointikriteereihin. Heikko suoriutuminen näillä alueilla voi vaikuttaa kielteisesti yrityksen maineeseen ja arvoon. Toisaalta tutkimukset osoittavat, että ESG-kysymysten hyvä hallinnointi voi kasvattaa voittoa ja tuottavuutta sekä alentaa taloudellisia riskejä.

Rambollin ESG-kysymysten Due Diligence -tarkastuksessa arvioidaan yrityksen ESG-tietoisuutta ja liiketoiminnan kannalta oleellisten ESG-asioiden hallinnointia.

Tarkastusta voidaan täydentää arvioimalla yrityksen ESG-arvonluontipotentiaalia: miten hyvin yritys integroi ESG-kysymykset yrityksen liiketoimintastrategioihin, prosesseihin ja käytäntöihin. Tuloksena syntyvät räätälöidyt suositukset, jotka parantavat yrityksen taloutta, kilpailukykyä ja riskien lieventämistä.

Yrityskaupan jälkeiset palvelut (Post-Merger Integration, PMI)

Yritysjärjestelyt voivat muuttaa yrityskulttuuria, liiketoiminnan prioriteetteja ja resursseja huomattavasti. EHS-johtajat pyrkivät usein yritysjärjestelyjen jälkeen ylläpitämään nykyisiä ohjelmia samalla, kun vastattavana on uuden toiminnan integrointiin liittyviä haasteita.

Onnistunut yrityskaupan jälkeinen EHS-integrointi, eli kahden erilaisen toimintajärjestelmän ja -kulttuurin sulauttaminen uudistuneeseen organisaatioon, voi olla haastavaa. Harvat yritykset onnistuvat tässä ilman huolellista suunnittelua ja riittäviä resursseja integrointitavoitteiden saavuttamiseksi.

Maailmanlaajuiset PMI-palvelumme tarjoavat yhtenäisen lähestymistavan, räätälöitävät työkalut ja asiantuntevaa strategista neuvonantoa.

Laaja asiantuntemuksemme tekee meistä strategisen kumppanin Due Diligence -kysymyksissä. Tuemme asiakkaitamme sadoissa yritysfuusioissa vuosittain.

 

Post-merger Integration

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites