Ilmanlaatu ja melu

Tietämys ilmanlaadun ja melun vaikutuksista on lisääntynyt. Ilman epäpuhtaudet ja melu voivat olla merkittävä uhka ilmastolle, ympäristölle ja terveydelle. Suunnittelulla voidaan vähentää haitallisia vaikutuksia ja parantaa elämisen laatua.

Ota yhteyttä

Tatu Keinänen

Yksikönpäällikkö, Ilmanlaatu ja melu
P: +358 40 839 4909

Jari Hosiokangas

Ryhmäpäällikkö, Meluselvitykset
P: +358 40 584 4284

Sauli Lundström

Ryhmäpäällikkö, päästömittaukset
P: +358 40 560 8984

Asko Hannola

Ryhmäpäällikkö, päästömittaukset
P: +358 40 734 8055
Mikko Happo

Mikko Happo

Ryhmäpäällikkö, ilmanlaatu
P: +358 40 487 5828

Anne Kiljunen

Ympäristöasiantuntija, Ilmanlaatu
P: +358 40 631 8567

Luotettavia ilmanlaatu- ja meluselvityksiä

Ilmanlaatu-, melu- ja akustiikkapalvelumme perustuvat asiantuntemuksemme lisäksi luotettaviin mittaustuloksiin. Arviointia toteutetaan lisäksi matemaattisilla mallinnuksilla. Mallinnusten tuloksia hyödynnetään suunnittelun lähtökohtana, kuten savupiipun, puhdistinlaitteen tai meluseinän mitoituksessa.

Tulostemme tai suunnitelmiemme avulla asiakkaamme osoittavat täyttävänsä lupavelvoitteet. Investoinneissa ja uutta rakennettaessa ilmanlaadun ja melun tutkimuksella ja suunnittelulla on tärkeä merkitys. Vakiintuneiden palveluiden lisäksi olemme mukana tutkimus- ja kehityshankkeissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Ilmanlaatuun ja melututkimuksiin liittyvät palvelumme

 • päästömittaukset (mm. SO2, NOx, hiukkaset, VOC, TRS, metallit, dioksiinit ja furaanit)
 • päästöjen leviämismallinnukset
 • lämpökeskusten takuu- ja hyötysuhdemittaukset
 • standardin SFS-EN 14181 mukaiset QAL2- ja AST-mittaukset
 • ympäristömelumittaukset ja -mallinnukset
 • työpaikkamelumittaukset
 • meluselvitykset ja meluntorjuntaohjelmat
 • ilmanlaadun mittaukset (mm. PM10, PM2,5, TSP, metallit, SO2 ja NOx)
 • hiukkasten leviämismallinnus (ns. pölymallinnus)
 • hajupäästöjen mittaukset ja mallinnukset
 • vaarallisen kemikaalien leviäminen onnettomuustilanteessa
 • liikenteen päästöjen mallinnus
 • työhygieeniset mittaukset

Tulisijatestaussertifikaatit löytyvät täältä: 
-> List of environmental certificates (Italy)

 

Lisätietoa

Ilmanlaatu- ja ilmastoasiantuntijapalvelut, ilmanlaatumallinnus

Ilmanlaatu- ja ilmastoasiantuntijapalvelut, ilmanlaatumallinnus

Teollisuus- ja voimalaitosten, liikenteen, kaivosten tai kaatopaikkojen hallitsemattomista päästöistä voi aiheutua merkittäviä viihtyvyys- tai terveyshaittoja. Päästöjen leviämismallinnusta voidaan hyödyntää niin olemassa olevien kuin uusien toimintojen suunnittelussa. Mallinnusjärjestelmällä (SHAIR) voidaan varoittaa kansalaisia reaaliajassa, kun huonon ilmanlaadun jaksoja on odotettavissa esimerkiksi liikenteen vuoksi.

Akkreditoidut päästömittauspalvelut vuosien kokemuksella

Päästömittaukset

Viranomaiset valvovat ympäristölle haitallisten aineiden määrää ilmassa. Tuotantolaitosten ympäristöluvissa määritellään mittausvelvoitteet päästöjen kuten savu- ja poistokaasujen sekä tarkkailun osalta. Teemme ympäristölupiin liittyvät päästömittaukset vuosien vankalla kokemuksella.

Meluselvitykset ja -suunnitelmat

Melu on yksi suurimmista ympäristöhaitoista kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Suunnittelemme ratkaisuja meluhaittoihin asuinympäristön ja työpaikkojen olosuhteiden parantamiseksi. Akustisella suunnittelulla muokkaamme ääniympäristöjä rakennuksissa niin että ne ovat terveellisiä ja viihtyisiä.

Hajumittaukset ja hajuselvitykset sekä ratkaisut hajuhaittojen vähentämiseen

Hajupäästöjen selvitykset ja mittaukset

Johtavana hajuselvitysten asiantuntijana ehkäisemme epämiellyttävän hajun aiheuttamaa viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Hajupäästöjä aiheuttavat muun muassa jätteiden ja jätevesien käsittely, energiantuotanto, tuotantoeläin- ja maatalous sekä erilaiset teollisuuden toiminnot.

Työhygieeniset selvitykset ja mittaukset

Työhygieeniset selvitykset

Terveellinen ja turvallinen työympäristö on jokaisen työntekijän perusoikeus. Autamme asiakastamme parantamaan työympäristönsä laatua työhygieenisten selvitysten ja -mittausten avulla. 

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites