Kiertotalouden, materiaalien ja jätehuollon palvelut

Jätettä syntyy yhä enemmän maailmanlaajuisesti ja samalla sen hyötykäytön ja uusiokäytön merkitys kasvaa. Jätteet ovat nykypäivänä tärkeä resurssi ja keino säästää luonnonvaroja. Puhutaan kiertotaloudesta, jonka tavoitteena on materiaalien arvon säilyminen mahdollisimman pitkään, ja sitä kautta jätteen vähempi syntyminen jatkossa. Kiertotalous on välttämätöntä rajallisten luonnonvarojen suojelun ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Jo kierrossa olevien resurssien tehokas hyödyntäminen parantaa koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Ota yhteyttä

Jarno Laitinen

Yksikönpäällikkö, Resource & Waste Management
P: +358 44 355 8236
Ramboll Finlandin jätehuollon asiantuntija Nathan Gaasenbeek

Nathan Gaasenbeek

Ryhmäpäällikkö, Resurssit
P: +358 403 546 472

Asiantuntijamme auttavat luonnonvarojen ja materiaalien hallinnassa sekä kiertotalouteen ja biotalouteen liittyvissä hankkeissa. Osaamisemme avulla helpotetaan määräysten noudattamista ja resurssivirtojen optimointia sekä taataan materiaalien ja jätteiden turvallinen ja järkevä käsittely, hyötykäyttö ja hävittäminen. Avullamme yritykset ja organisaatiot säästävät arvokkaita luonnonvaroja, ehkäisevät jätteen syntymistä ja löytävät keinoja jätemateriaalien hyödyntämiseksi raaka-aineena.

Olemme edelläkävijä kiertotalouteen ja sen edistämiseen liittyvissä ratkaisuissa ja kehittämistyössä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa. Asiantuntijamme soveltavat hankkeissa sekä uusinta tietoa kiertotalouden ja jätehuollon käytönnöistä että erityisosaamista teknisessä suunnittelussa, materiaalien hyödyntämisessä ja kestävän kehityksen toteuttamisessa. Hankkeissa etsimme aina kustannustehokkaat ja innovatiiviset ratkaisut kiertotalouden edistämiseen, jätteiden vähentämiseen sekä ilmastovaikutusten pienentämiseen.

Kiertotalouden ja biotalouden palvelut

• Biokaasun tuotannon teknistaloudelliset selvitykset
• Ravinteiden kierrätykseen liittyvät asiantuntijapalvelut
• Lietteen käsittelyprosessit ja sen tehostaminen
• Biomassojen käsittelyn luvitus ja laitoshyväksynnän asiantuntijapalvelut
• Elinkaarianalyysit (LCA) ja nettopositiivisuuslaskelmat
• Tuotannon materiaalikatselmukset ja hävikkitarkastelut
• Bio- ja kiertotalouden strategiset selvitykset ja tiekartat
• Kiertotalouden liiketoimintamallit ja -konseptit sekä markkinakartoitukset
• Hankkeiden, alueiden tai aineiden Resurssi- ja materiaalivirtamallinnukset ja taloudellisten vaikutusten selvittäminen
• Hyötykäyttöselvitykset ja tuotteistamispalvelut
• Purkumateriaaliselvitykset ja purettavien rakennusten kiertotaloustarkastelut
• Lisäksi mm. End of Waste (EoW) prosessit, lainsäädännön asiantuntemukseen liittyvät palvelut, kiertotalouden koulutukset yrityksille ja organisaatioille

Jätehuollon asiantuntijapalvelut

• Jätteenkäsittelyalueiden suunnittelu
• Yritysten, organisaatioiden tai julkisten alueiden jätehuollon suunnittelu
• Jätteenkäsittelylaitosten ja jätteenkäsittelymenetelmien suunnittelu
• Jätteestä energiaksi, taloudelliset tarkastelut ja suunnittelu
• Kaatopaikka- ja ympäristönsuojelurakenteiden suunnittelu
• Kaatopaikka- ja ympäristönsuojelurakenteiden rakentamisen valvonta ja riippumaton laadunvalvonta
• Jätehuollon ympäristölupahakemusten laadinta
• Jätelainsäädännön asiantuntijapalvelut
• Lisäksi mm. BAT -selvitykset, jätekoostumusanalyysit ja -tutkimukset, jätelainsäädäntöön liittyvät palvelut, jätteiden putkikeräysjärjestelmien suunnittelu, jätteenkäsittelyyn liittyvät koulutukset yrityksille ja julkisinstituuteille, Zero Waste to Landfill -asiantuntijapalvelut

Kiertotalouteen, materiaaleihin ja jätteisiin liittyvät hankkeemme

Resurssivirtamallilla alueelliset vaikutukset näkyviksi

Resurssivirtamalli on käytännön työkalu liiketoiminnan vaikutusten, kiertotalousajattelun edistymisen sekä kysynnän ja tuotantoteknologian muutosten arvioimiseen paikallisella ja alueellisella tasolla.

Ilmalan asema ja Rambollin toimisto

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmuksella selvitetään toiminnasta syntyvän hävikin määrä ja sen todelliset kustannukset sekä mahdollisuudet hävikin vähentämiseen. Katselmuksen avulla tuotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla vähennetään materiaalien käyttöä, jätteiden määrää ja tuotantovirheitä. Vähennysten avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöselvitykset

Jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöselvitykset

Sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäyttö on asiantuntijoidemme erikoisosaamista. Toteutamme erilaisia jätteiden hyötykäyttöön liittyviä testauksia, suunnittelua sekä pilaantuneen maan tutkimuksia vuosien kokemuksella.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites