Riskienhallinta ja ympäristölainsäädäntö

Vastuullisesti toimiva yritys varautuu tulevaan. Strategiset ympäristön, työterveyden- ja turvallisuuden hallintajärjestelmät (EHS) tarjoavat yritysten menestymiselle lisäarvoa.

Ota yhteyttä

Tomi Rinne

Kiinteistö- ja ympäristölakimies
M: +358 (40) 706 2070

Emil Sandås

HSEQ konsultti, Digital & Education yksikkö
P: +358 40 627 6869

Rambollin ympäristöasiantuntijat ottavat projekteissa huomioon vallitsevan lainsäädännön ja liiketoiminnan tarpeet. Autamme yrityksiä säädösten entistä paremmassa noudattamisessa, vastuiden hallinnassa, kilpailukyvyssä ja hyvään taloudellisen tulokseen pääsemisessä.

Autamme yrityksiä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa. Ratkaisemme ihmisten terveyteen, ympäristövahinkoihin ja ympäristön altistumiseen liittyviä monimutkaisia kysymyksiä. Teknisen osaamisen ja käytännön kokemuksemme avulla arvioimme luotettavasti riskejä erilaisissa tosielämän päätöksentekotilanteissa – tuoteturvallisuudesta laitoslupiin ja maaperävastuisiin sekä työntekijöiden työturvallisuuden varmistamiseen.

Teemme kattavia vaatimustenmukaisuusauditointeja asiakkaan tilanteen arvioimiseksi EHS-lainsäädännön huomioimiseksi.

Ympäristölakipalvelut

Ympäristölainsäädännön hallinta on merkittävä osa yritysten toiminnan kehittämistä ja riskienhallintaa. Ympäristölainsäädäntö kehittyy jatkuvasti ja sen hallitseminen vaatii aikaa ja kokemusta sekä teknisen ja luonnontieteellisen toimintaympäristön ymmärtämistä.

Ramboll tarjoaa ympäristölainsäädännön asiantuntijapalveluita osana projekteja ja itsenäisinä toimeksiantoina. Kokenut ja asiantunteva juristitiimimme hallitsee monipuolisesti ympäristö- ja kiinteistöoikeuden asiantuntijatehtävät. Me estämme ja ratkaisemme ongelmia.

Ympäristölakipalvelumme kattaa kaikki ympäristö-, kiinteistö- ja rakennus- sekä hankintalainsäädännön osa-alueet. Hoidamme sekä laajoja projekteja että yritysten päivittäistä neuvontaa. Teemme selvitystyötä, laadimme sopimuksia ja hoidamme vastuisiin liittyviä hallinto- ja hallintolainkäyttöprosesseja sekä riita- ja rikosasioita. Meiltä voi tiedustella myös lakiasioihin liittyvää räätälöityä koulutusta. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden toteuttajat, kiinteistösijoittajat, julkisyhteisöt sekä kiinteistöihin kohdistuvien oikeuksien haltijat.

Lisäksi asiakkaiden omien jokapäiväisten oikeudellisten asioiden hoitamiseen ja keskeisten vaatimusten tunnistamiseen, hallintaan ja vaatimusten täyttymisen osoittamiseen sekä ongelmatilanteiden syntymisen estämiseen tarjoamme työkaluksi EHS Compass by Ramboll -palvelua.

HSEQ-konsultointi

HSEQ-asiantuntijamme auttavat yrityksiä löytämään keinot, joilla asiat voidaan tehdä paremmin ja yksinkertaisemmin. Käännämme yritystäsi velvoittavat vaatimukset toiminnan kehittämisen lähtökohdiksi niin, että toimintasi on entistä turvallisempaa, tehokkaampaa ja kannattavampaa. Suunnitelmat laaditaan sitten, kun tiedetään missä ollaan ja mihin halutaan päästä. Jalkauttaminen varmistetaan tehokkaalla valmennuksella.

HSEQ-johtamispalvelumme toimivat apunasi, jotta voit keskittää olemassa olevat resurssit varsinaiseen ydinliiketoimintaasi. Huolehdimme, että turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtaminen on aidosti mukana yrityksesi päivittäisessä toiminnassa johtoryhmätasolle saakka.

Johtamispalvelumme kattavat muun muassa seuraavien standardien mukaiset johtamisjärjestelmät: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001.

Kauttamme saat riittävät ja asiantuntevat resurssit reaaliaikaiseen turvallisuuden valvontaan. Hoidamme turvallisuuskävelyt ja turvallisuusauditoinnit. Voimme olla mukana jo projektin suunnitteluvaiheessa tai toimintojen muutosten aikana avustamassa vaarojen tunnistamisessa, työtilojen ja työolojen, koneiden ja laitteiden riskienarvioinnissa sekä tarvittavien turvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa. Työn aikana valvomme paikan päällä, että työtä koskevia määräyksiä, asetuksia sekä sovittuja pelisääntöjä ja ohjeita noudatetaan.

Palveluitamme myös:

  • Selvitykset: turvallisuuden tasokartoitukset, riskikartoitus, toimintajärjestelmän gap-analyysi
  • Suunnitelmat: räjähdyssuojausasiakirja, jatkuvuus- ja pelastussuunnitelma, lupahakemukset
  • Valmennukset: esimiesten turvallisuusvastuut, tulityö- ja turvallisuuskortti, 5S & LEAN

Ympäristöjärjestelmät

Liiketoiminnan vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Ympäristöasioista huolehtiminen ja hyvin toteutettu ympäristöjohtaminen tuovat kilpailuetua toimialasta riippumatta.

Ympäristöjärjestelmällä parannetaan ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelun tuloksellisuutta. Se kertoo asiakkaille ja sidosryhmille yrityksen arvoista ja vastuullisesta suhtautumisesta ympäristön tilaan. Lisäksi ympäristöjärjestelmä tuo yrityksen ympäristöasiat osaksi koko toimintaa.

Ympäristöjärjestelmän hyötyjä

  • työkalu toiminnan ympäristöriskien ja -päästöjen tunnistamiseen sekä hallintaan
  • toiminnan kustannustehokkuuden paraneminen
  • raaka-aineiden ja energian käytön tehostuminen
  • sidosryhmien ympäristötietouden ja -vastuullisuuden kasvaminen
  • organisaation ympäristöviestinnän tukeminen
  • tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten huomioiminen eri tuotantovaiheissa
  • ympäristöasioiden saattaminen osaksi jokapäiväistä johtamista ja toimintaa

Ympäristöjärjestelmän laajuus ja vaadittu sertifikaatti riippuvat toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. Erilaiset sertifikaatit ovat osoitus ympäristöjärjestelmän, henkilöstön osaamisen ja tuotteiden vastaamisesta kyseisen sertifikaatin vaatimuksiin. Suunnittelemme asiakkaan kanssa aina yhdessä, mikä sertifikaatti on sopiva ja tarpeellinen.Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites