Teollisuuden turvallisuuspalvelut

Teollisuuden toiminnan korkea turvallisuustaso muodostuu työntekijöiden, prosessien sekä ympäristön turvallisuuden varmistamisella. Kokonaisturvallisuuteen liittyvät myös hankintoihin, toimintoihin ja tuotannon turvallisuuteen liittyvät tekijät.

Ota yhteyttä

Emil Sandås

HSEQ konsultti, Digital & Education yksikkö
P: +358 40 627 6869
Mikko Happo

Mikko Happo

Ryhmäpäällikkö, ilmanlaatu
P: +358 40 487 5828
Rambollilla on kattava osaaminen teollisuuden turvallisuuspalvelujen eri osa-alueista ja niiden kehittämisestä koko elinkaaren matkalla. Kokeneet asiantuntijamme auttavat niin prosessiturvallisuuteen, koneturvallisuuteen, kemikaaliturvallisuuteen, ympäristöturvallisuuteen, paloturvallisuuteen kuin vaarallisten aineiden kuljetuksiinkin liittyvissä selvityksissä.

Turvallisuustiimiimme koostuu eri alojen asiantuntijoista, joille yhteistä on kattava kokemus teollisuuden turvallisuusasioiden hallinnasta. Joukossa on niin teknisen kuin luonnontieteellisenkin koulutuksen omaavia asiantuntijoita sekä pelastuslaitostaustaisia erityisosaajia.

Palvelumme kattavat ympäristöön, työhön ja prosessien turvallisuuteen liittyvän arvioinnin, suunnittelun sekä kehittämisen.

Ydinosaamisemme teollisuuden turvallisuudessa

  • riskinarvioinnit (HAZOP, domino, POA, suuronnettomuusvaarojen arvioinnit, ympäristöriskinarvioinnit, terveyshaittojen arvioinnit)
  • riskien hallinta (auditoinnit, kokonaisturvallisuuden riskien hallinta, paloriskikartoitukset, turvallisuusjohtamisjärjestelmät, ATEX)
  • kemikaaliturvallisuus
  • kemikaalilainsäädännön mukaisten selvitysten ja asiakirjojen laadinta
  • altistumisen arvioinnit (terveyshaitta-arviot, työhygieeniset mittaukset, altistumisskenaariot)
  • mallinnukset (haitallisten aineiden leviäminen, räjähdysten ja tulipalojen lämpösäteilyn mallintaminen)
  • turvallisuuskoulutukset

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites