Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuutta koskevat muutokset lainsäädännössä, yleisessä asenneilmapiirissä sekä kuluttajien odotuksissa tuovat jatkuvasti uusia haasteita ja velvoitteita yrityksille. Autamme asiakkaitamme varmistamaan, että heidän toimintansa ja tuotteensa vastaavat lainsäädännön velvoitteita.

Ota yhteyttä

Ying Zhu

Johtaja, kiertotalouskonseptit
M: +358 (40) 5506282

Asiantuntijamme tunnistavat mahdolliset kemikaalien ja tuotteiden käytön aiheuttamat riskit. Olemme laatineet erilaisia tuoteturvallisuuteen liittyviä arviointeja ja kehityssuunnitelmia useille eri teollisuuden aloille maailmanlaajuisesti. Asiakkaissamme on muun muassa kemikaalivalmistajia, elintarvikkeiden tuottajia ja pakkaajia, rakennusmateriaalien, lääkintälaitteiden ja sähkölaitteiden valmistajia sekä torjunta-aineiden ja biosidien valmistajia.

Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja tuotteiden turvallisuuteen ja kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin, toimitusketjun läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen sekä lainsäädännöllisten velvoitteiden vaatimuksenmukaisuuteen liittyen ympäri maailman.

Palveluihimme kuuluvat:

  • REACH-asetuksen mukaiset lupamenettelyt sekä vaatimustenmukaisuuden arviointi
  • Strategisten johtamisjärjestelmien kehittäminen tuotteille asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja kilpailuetujen optimoimiseksi
  • Vaihtoehtoisten kemikaalien ja tekniikoiden arviointi
  • Tuki koskien tuotteiden takaisinvetoja, vastineita ja viestintää liittyen toimitusketjussa tapahtuneisiin odottamattomiin tapahtumiin tai tuotteiden ainesosia koskeviin odottamattomiin kysymyksiin
  • Sisäilman ja työympäristön työhygieeniset arvioinnit tiloissa käytettävien tuotteiden tai tuotannon päästöjen osalta

Teollisuuden turvallisuuspalvelut

Teollisen turvallisuuden huolehtimisesta ja erityisosaamisella nostamme toiminnan ja tuotannon kokonaisturvallisuustasoa laitoksen koko elinkaaren ajan. Asiantuntijapalvelumme kattavat kaikki toiminnan turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvät palvelut. Lue lisää teollisuuden turvallisuuspalveluista täältä 


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites