Projektit

Me elämme projekteista. Olivatpa hankkeet suuria tai pieniä, ne ovat aina merkittäviä meille ja asiakkaillemme, mutta myös koko yhteiskunnalle. Olemme sitoutuneet kehittämään ihmisten ja luonnon hyvinvointiin tähtääviä luovia ja kestäviä ratkaisuja.


Keskustakirjasto

Monimuotoinen ja näyttävä Keskustakirjasto on rakenneteknisesti yksi vaativimmista hankkeista Suomessa.

Oulun kaupungin hulevesiohje yhdenmukaistaa Oulun hulevesien hallinnan suunnittelun

Rambollin hulevesien asiantuntijat laativat Oulun kaupungille hulevesien hallinnan suunnitteluohjeen, joka yhdenmukaistaa Oulun kaupungin alueella hulevesien hallinnan käytännöt. 

Tripla

Helsingin Pasilaan vaiheittain valmistuva Tripla on yksi Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista.   

Uusi lastensairaala

Uusi lastensairaala otettiin käyttöön syyskuussa 2018 Helsingin Meilahdessa. Vaativan erikoissairaanhoidon lastensairaala hoitaa lapsia kaikkialta Suomesta.

Seinäjoki-Oulu-ratahanke

Seinäjoen ja Oulun välisen ratayhteyden parantaminen lisää turvallisuutta, lyhentää matka-aikoja ja parantaa tavaraliikenteen kilpailukykyä. Ratahanke on  yksi Rambollin rautatiesuunnittelun merkittävimmistä työkohteista.

Helsingin Hämeentien ilmastoviisaat tarkastelut ja päästölaskenta

Päästölaskenta ja ilmastoviisaiden vaihtoehtojen tarkastelu toteutettiin osana Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Hämeentien katu- ja rakennussuunnitteluprosessia. Työssä tarkasteltiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalia Helsingin Hämeentien (välillä Kustaa Vaasan tie – Annalantie) katusaneeraushankkeessa. Tarkasteltava kohde on osa CANEMURE-hanketta, jonka Helsingin tavoitteena on edistää vähähiilisiä hankintoja sekä näin tukea Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman käytännön toteuttamista. Hämeentien katuhanke toimii vähähiilisen infrarakentamisen pilottikohteena.

Redin talotekninen suunnittelu

Helsingin Kalasatamaan nousee tulevaisuudessa kantakaupungin suurimmasta kauppa- ja elämyskeskuksesta muodostuva tornitaloalue REDI. Ramboll suunnittelee talotekniset järjestelmät kaikkiin REDIn rakennuksiin.

Rataisännöinti

Hoidamme radan, rautatiealueiden ja kiinteistöjen kunnossapidon ohjauksen ja valvonnan vankalla osaamisella ja vuosien kokemuksella. Hoidossamme on kolme neljästä Suomen rataisännöintialueesta, joissa hallinnoitavia rautateitä on yhteensä noin 5000 kilometriä ja maa-alueita liki 19 000 hehtaaria.

Bothnia High 5 -hankkeen tietomallinnus

Vaasan keskussairaalalle rakennetaan uusi H-rakennus. Ramboll on ollut vahvasti ohjaamassa hankkeen tietomallinnuksen suuntaa ja strategiaa toimimalla hankkeen BIM-managerina. 

Raideliikenne mahdollistaa -selvitys

Ramboll on laatinut selvityksen liittyen Helsinki-Tampere-Turku kehityskolmion raideliikennehankkeiden edistämiseen.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites