Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa yli 540 000 asukkaan jätevesistä

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa yli 540 000 asukkaan jätevesistä

Lähetä viesti

Kai Vakkila

Kai Vakkila

Johtaja, vesi
P: +358 40 550 4177

Mauno Napari

Projektipäällikkö
P: +358 40 595 5567

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 uusi jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa jatkossa jopa yli 400 000 asukkaan jätevesistä. Jätevedenpuhdistamossa käsitellään Espoon ja Kauniaisten jätevesien lisäksi Kirkkonummen, Siuntion, Länsi-Vantaan ja mahdollisesti myös Vihdin jätevedet.

Blominmäen laitos korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon, jonka puhdistuskapasiteetti ei enää riitä kasvaneen asukasmäärän ja ravinnekuormituksen tarpeisiin. Myös ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän jätevesien määrää.

Ramboll toimii Blominmäen jätevedenpuhdistamon pääsuunnittelijana. Rambollin kumppaneina laitoksen suunnittelussa toimivat FCG ja Kalliosuunnittelu. Ramboll vastaa myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon alueen vesihuollon yleissuunnittelusta rakentamisen aikana ja lopullisessa tilanteessa sekä Blominmäen asuinalueen vesihuollon yleissuunnittelusta. Laadimme lisäksi runkovesijohtoyhteyksien esiselvityksen Länsi-Espooseen.

Ramboll toimii myös rakennuttamisen asiantuntijana jätevedenpuhdistamon urakkajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Osallistumme rakentamisen valmisteluun mm. tekemällä ehdotuksen hankkeen eri toteutusvaihtoehdoista, avustamalla projektin organisoinnissa ja yleisaikataulussa, laatimalla tarjouspyyntöasiakirjoja, tarjousvertailuja ja urakkasopimuksia sekä osallistumalla julkiseen hankintaan liittyviin rakennuttamisen asiantuntijatehtäviin.

Herkkä Itämeri vaatii tiukat puhdistustavoitteet

Jätevedenpuhdistamon prosessialtaat ja suurin osa muista toiminnoista sijoitetaan maan alle louhittaviin luoliin. Päivittäin uudessa laitoksessa puhdistuu 150 000 kuutiota jätevettä. Laitoksen ja siihen liittyvien viemäröintijärjestelyjen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 240 miljoonaa euroa.

Itämeren herkän ekosysteemin takia jätevedenpuhdistamon tavoitteena on puhdistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista, yli 96 prosenttia orgaanisesta aineesta ja yli 90 prosenttia typestä. Puhdistustavoitteet ovat selvästi tiukemmat kuin EU-direktiivien vaatimukset ja HELCOM:n (Helsinki Commission) suositukset.

Katso yleiskuva Blominmäen siirtotunneleista (pdf)

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites