Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelu

Jätkäsaari Helsinki

Jätkäsaari Helsinki

Lähes sata vuotta Helsingin tavarasatamana palvellut Jätkäsaari muuttuu houkuttelevaksi kantakaupungin asuinalueeksi vuoteen 2023 mennessä. Jätkäsaaren rakennushanke koostuu erilaisista toimeksiannoista, joita suunnittelemme yhteistyössä lukuisien eri tilaaja- ja yhteistyötahojen kanssa. Suunnittelutyömme Jätkäsaaressa alkoi jo vuonna 2000, kun alueelle laadittiin osa-yleiskaavaa. Osallistumme Jätkäsaareen rakentuvan uuden kaupunginosan suunnitteluun niin ympäristösuunnittelun kuin infrastruktuurinkin osalta erittäin laajalla osaamisella.

Ramboll on vuodesta 2006 ollut yhtäjaksoisesti mukana alueen ympäristösuunnittelussa. Olemme suunnitelleet Jätkäsaaressa entisen kaatopaikan kunnostusta, väliaikaisia liikennejärjestelyjä, pilaantuneen maan hyödyntämistä ja merenpohjan sedimenttien ruoppausta, vastaamme ympäristölupien ja vesilain mukaisesta vesi-, melu- ja pölytarkkailusta sekä valvomme pilaantuneiden maiden kunnostusta usealla eri työmaalla.

Analyyseista maantäyttöihin

Ramboll on tehnyt Jätkäsaaressa kymmeniä tuhansia kemiallisia analyysejä erilaisten lupien perusteeksi, ja laatinut ympäristö- ja vesilupahakemuksia pilaantuneiden maiden kunnostusta, sedimenttien ruoppausta ja vesialueen täyttämistä varten.

Olemme vastanneet maanpinnan noston esitäyttöjen, meri- ja maatäyttöalueiden tiivistämisen ja täyttömassojen jatkojalostuksen suunnittelusta. Vastuullamme on myös ollut Länsiterminaalin liikenteen toiminnan turvaamisen suunnittelu, mikä on sisältänyt väliaikaistoimintojen ja työmaaliikenteen koordinoinnin sekä kevyen liikenteen turvallisuuden varmistamisen.

Jätkäsaaren alueella on tehty:

  • 17 hehtaaria meritäyttöä
  • 2,7 miljoonaa kuutiota ruoppausta
  • 5,3 miljoonaa kuutiota täyttömassoja

Alue- ja kunnallistekniikan asiantuntemustamme on tarvittu erilaisten verkostojen suunnittelussa. Olemme koordinoineet väliaikaisjärjestelyt ja katutilan verkostot, suunnitelleet vesihuoltoverkostot ja muut teknisen huollon verkostot.

Jätkäsaaressa on panostettu rakennusjätteiden hyötykäyttöön. Suunnitelmiemme mukaisesti asfaltti-, betoni- ja tiilijätteet on hyödynnetty maarakentamisessa ja pilaantuneet maat kapseloitu puiston pohjaksi. Tavoitteena on säästää niin luonnonvaroja kuin energiaakin.

Ympäristömelua on pyritty saamaan kuriin melumallinnuksen keinoin. Mallinnettu on liikenteen ja rakentamisen melua. Melumittaukset on tehty yöaikaan. Olemme suunnitelleet myös melusuojausta alueella.

Katu- ja kunnallistekniikan osaajamme ovat suunnitelleet Jätkäsaareen noin 5 km katuja korkeatasoisessa ympäristössä. Katusuunnittelussa on huomioitu raide- ja kevyen liikenteen tarpeet. Jätkäsaaren opastaulu on Rambollin suunnittelema.

Myös Länsilinkin arkkitehtonisesti näyttävässä sillassa on Rambollin kädenjälki. Olemme suunnitelleet rakenneratkaisut ympäristötaiteelliseen siltaratkaisuun, joka tarjoaa myös turvallisen kevyen liikenteen yhteyden keskustaan. Sillan vaativa geometria saatiin haltuun 3D-mallinnuksella. Ramboll on ollut mukana suunnittelemassa myös kevyen liikenteen väylää Baanaa, joka kulkee vanhassa Ratakuilussa Jätkäsaaresta Finlandia-talon tienoille asti.

Toteutamme Jätkäsaaressa useita eri toimeksiantoja Helsingin kaupungin rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Helsingin Satamalle. Hankkeen vaativuutta lisää se, että Jätkäsaarta rakennetaan osissa hyvin pitkän aikavälin puitteissa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites