Kankaan kanava

Kankaan kanava

Kankaan kanava

Lähetä viesti

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehtuuri, Ramboll Finland Oy

Hanna Keskinen

Kehityspäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 40 0843354

Historialliseen vanhan Kankaan paperitehtaan kanavaan johdetaan hulevesiä ja se toimii myös Kankaan keskeisen alueen tulvareitin päätepisteenä. Hulevesien puhdistaminen on tärkeää, sillä kanavasta vedet laskevat Tourujoen luonnonsuojelualueelle. Kankaan kanavan hankkeen tavoitteena oli muokata alueesta älykäs kaupunginosa, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään. Projekti oli osa Jyväskylän kaupungin kärkihanketta, Vihreitä Vesireittejä, joka toteutettiin vesien tilan parantamiseksi Tourujoen valuma-alueella.

Ramboll laati kohteeseen viherrakennussuunnitelman, jossa ratkaistiin hulevesikanavan pohjan muotoilu ja hulevesien padottaminen pohjakynnyksin sekä suunniteltiin vedenohjaimet, pinnoitteet, kasvualustat ja monilajiset istutukset. Istutussuunnittelun avulla kasvulajistosta pyrittiin saamaan mahdollisimman luonnonmukainen, monimuotoinen ja talvenkestävä. Suunnittelun lähtökohtana oli myös kasvien hulevesiä puhdistava vaikutus.

Kanavassa käytettävä taimimateriaali on kotimaista ja puutarhalajeissa suosittiin FinE-lajeja ja –lajikkeita. Kanava jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen: yläkanavan sadepuutarhaan, keskiosan puromaiseen osuuteen ja alakanavan puhdistavaan kosteikkoon. Alakanavaa kohti kasvillisuus muuttuu luonnonmukaisemmaksi, mutta sadepuutarhassa on käytetty myös puutarhalajeja. 

Kasvualustojen määrittelyssä tehtiin yhteistyötä Kekkilän kanssa, ja kohteessa on käytetty myös biohiiltä osana kasvualustaa täydentävää murskekerrosta. Kanavan pohjaa puhdistettiin PIMA-maista vielä suunnittelunkin aikana, mikä toi lisähaasteita projektiin. Eroosionsuojauksessa käytettiin maatuvaa eroosionsuojamattoa ja erikokoisia luonnonkiviä.

Ramboll toteutti hankkeen seuraavat palvelut

Maisemasuunnittelu
Hulevesien hallinta
Geotekniikka
Tasaussuunnittelu

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites