Pihlajamäen pumppaamon saneeraussuunnittelu

Lähetä viesti

Jyri Rautiainen

Liiketoimintapäällikkö
P: +358 50 070 5337

Teemu Heikkinen

Ryhmäpäällikkö
P: +358 20 7552152

Pihlajamäen pumppaamo on vuonna 1987 valmistunut Helsingin Pihlajamäessä sijaitseva jätevesipumppaamo. Pumppaamo on yksi Suomen suurimmista jätevedenpumppaamoista ja se sijaitsee kallion sisässä noin 55 m syvyydessä. Pumppaamon kautta pumpataan kahdeksalla kuiva-asenteisella pumpulla Keski-Uudenmaan kuntien jätevedet HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Pumppaamo on suurimmalta osin alkuperäisessä kunnossaan, eikä merkittäviä saneerauksia, jätevesipumppujen uusimista lukuun ottamatta ole sen valmistumisen jälkeen tehty.

Suunnittelutyö aloitettiin laserkeilaamalla kallioluolat ja laatimalla 3D-nykytilamalli puhdistamosta, joka toimi runkona saneeraussuunnittelulle. Suunnittelutoimeksiantona oli laatia koko pumppaamon ja oheistilojen kattava rakenteellinen saneeraus, LVI-tekniikan saneeraus sekä sähkö- ja automaatiotekniikan saneeraus. Lisäksi saneerattiin pumppujen toimilaiteventtiilit ja virtaamamittaukset. Ramboll laati myös kohteen urakka-asiakirjat ja erillislaitehankintojen hankinta-asiakirjat ja kilpailutuksen.

Kohde sijaitsee kallion sisässä, jonka vuoksi saneerattavat tilat olivat erittäin ahtaat uusille sähkölaitteille ja kaapelireiteille sekä LVI-kanaville ja kojeille. Ahtaiden huonetilojen vuoksi laitetilat ja pumppusali laserkeilattiin ja keilausaineistosta laadittiin kattava huone- ja kalliotilamalli, johon pystyttiin sijoittamaan nykyiset laitteet sekä uusittavat laitteet ja kanavat. 3D-mallinnuksen avulla saatiin yhteensovitettua eri suunnitteluosa-alueet yhteismalliin ja mahdollistaa saneerattavien kohteiden toteutus ilman kalliotilojen louhintaa.

Palvelumme: 

  • Arkkitehtisuunnittelu
  • Rakennesuunnittelu
  • Koneisto-putkistosuunnittelu
  • LVI-suunnittelu
  • Sähkösuunnittelu
  • Automaatio- ja instrumentointisuunnittelu
  • Kohteen laserkeilaus ja 3D-mallinnus
  • Palotekninen suunnittelu
  • Urakka-asiakirjat ja urakoiden kilpailutus
 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites