Materiaalikatselmus

Ilmalan asema ja Rambollin toimisto

Ilmalan asema ja Rambollin toimisto

Lähetä viesti

Jarno Laitinen

Yksikönpäällikkö, Resource & Waste Management
P: +358 44 355 8236

Juho Mäkelä

Asiantuntija, jätehuolto ja kiertotalous
P: +385 40 719 1370

Materiaalikatselmuksella selvitetään toiminnasta syntyvän hävikin määrä ja sen todelliset kustannukset sekä mahdollisuudet hävikin vähentämiseen. Katselmuksen avulla tuotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla vähennetään materiaalien käyttöä, jätteiden määrää ja tuotantovirheitä. Vähennysten avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Materiaalikatselmus edistää kiertotalouden toteutumista. Katselmuksilla pienennetään hiilijalanjälkeä, lisätään yrityksen vastuullisuutta sekä parannetaan kilpailukykyä.

Materiaalikatselmuksen toteuttaminen

Materiaalikatselmus toteutetaan yrityksen ja konsultin yhteistyönä käyttäen Motivan materiaalikatselmusmallia.

Katselmuksen vaiheet:

  1. Tunnistetaan materiaalihävikin määrät ja syyt.
  2. Lasketaan hävikin todelliset kustannukset huomioiden materiaalien käsittelyyn liittyvät välilliset kulut.
  3. Tunnistetaan kohteet, joissa voidaan vähentää hävikin syntyä.
  4. Etsitään havaittuihin parannuskohteisiin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden toteutettavuus, säästöpotentiaali ja investointitarpeet arvioidaan.

Suomessa toteutetuilla materiaalikatselmuksilla on saavutettu merkittäviä säästöjä kustannuksissa. Hankkeiden toteuttamiseen on mahdollista saada Business Finlandin rahoitusta 50 % kustannuksista, jopa 15 000 euroa/katselmus.

Hävikkitarkastelu - kevennetty materiaalikatselmus

Olemme kehittäneet laajempaa materiaalikatselmusta keveämmän hävikkitarkastelun, jossa selvitetään teollisen prosessin pääasiallisten materiaalien kierrot ja syntyvän hävikin määrät. Tarkastelussa tunnistetaan merkittävimmät materiaalihävikin aiheuttajat. Tunnistettuihin hävikin syihin ideoidaan konkreettisia toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Lopputuloksena tarkasteluun kohdistunut työmäärä on selkeästi penempi kuin materiaalikatselmuksessa.

Miksi Ramboll kumppaniksi materiaalikatselmuksiin?

Olemme materiaalien hyötykäytön, kiertotalouden sekä resurssitehokkuuden monialaosaaja. Materiaalikatselmuksia ja erilaisia vaikutusarviointeja olemme toteuttaneet jo vuosia. Materiaalikatselmusten asiantuntijamme ovat Motivan hyväksymiä katselmusten toteuttajia. Lisäksi käytettävissämme on monialainen asiantuntijaverkosto niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites