Niittykummun metrokeskuksen alue

Niittykummun metroalue

Niittykummun metroalue

Lähetä viesti

Katja Virtala

Projektipäällikkö, kaupunki-ja maisemasuunnittelu
P: +358 400 842 347

Tiia Valtonen

Tiimipäällikkö, Maisema
P: +358 50 3810514

Espoon Niittykumpuun on rakennettu uusi metrokeskus, ja sen myötä alueen kaupunkirakenne tiivistyy edelleen. Haasteena on ollut sovittaa tämä yhteen nykyisen asuinalueen ja merkittävien luontoarvojen kanssa sekä samalla luoda uusia julkisia tiloja erilaisille toiminnoille ja kohtaamisille. 

Ramboll oli mukana ratkaisemassa tiivistyvän maankäytön luomaa haastetta laatimalla neljän eri kaava-alueen puistojen, katujen ja aukioiden katu-, puisto- ja rakennussuunnitelmat. Suunnitelmat laadittiin monialaisen asiantuntijaryhmän yhteistyönä, ja alueelle asetettiin BREEAM-tavoitteet arvioimaan ympäristövaikutuksia. Alueen esteettisten ja omaleimaisten piirteiden määrittely sekä esiintuonti olivat olennainen osa suunnittelua.

Alueen identiteetin vahvistamiseksi suunnitteluun kytkettiin taidekoordinaattori, jonka johdolla suunnitelmiin integroitiin erilaisia taideteoksia. Suunnitelmat tehtiin yhteistyössä Espoon modernin taiteen keskus Emman kanssa.

Projekti aloitettiin vuonna 2014, ja keskeisimmät aukiot ja puistot valmistuivat vuonna 2018. Valmistumisen jälkeen alueella on toteutettu eri toimijoiden kanssa yhteistyössä hulevesien viivyttämiseen ja puhdistamiseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Keskuksen lähiympäristön rakentaminen jatkuu, ja useita työmaita on käynnissä tälläkin hetkellä.

Niittykummun keskuksen projektin ja käynnissä olevien töiden kautta toteutetaan laaja, laadukas ja kestävä kaupunkiympäristö lisääntyville asukasmäärille ja säilyvälle rakenteelle sekä kaupunkiluonnolle uuden metrolinjan varrella. 

 

Ramboll toteutti seuraavat palvelut

maisemasuunnittelu
katu- ja kunnallistekniikka
geotekniikka
luontoselvitykset
valaistussuunnittelu
rakennesuunnittelu
liikennesuunnittelu
hulevesisuunnittelu

 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites