Vantaan Jokivarren vesihuoltoverkostojen saneeraus ja Korson vesitornin uusi runkovesijohto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) saneerasi vesihuoltoverkostot ja jätevedenpumppaamon Vantaan Jokivarren alueella sekä rakensi Korson vesitornin uuden runkovesijohdon vuosina 2016-2018. Ramboll laati hankkeen toteutussuunnitelmat. 

Jokivarren vesihuoltoverkostojen saneerauksen syitä olivat vanhojen vesijohtojen huono kunto, jätevesiviemärin kapasiteetin lisäystarve sekä osalla suunnittelualuetta myös tarve rakentaa uusi hulevesiviemäri. Saneeratun Jokivarren vesihuoltolinjan pituus oli 3,5 kilometriä ja se sisälsi vesijohdon 300 millimetrisestä valuraudasta, jätevesiviemärin 560 millimetrisestä muovista ja hulevesiviemärin 800 millimetrisestä betonista. Vesihuoltolinja sijoittuu osittain Helsinki–Lahti-moottoritien alueelle, ja tienalitus toteutettiin poraamalla uudet putket väylän ali. 

Korson vesitornin runkovesijohto toteutettiin 600 millimetrisellä teräsputkella 1,6 kilometrin matkalle. Suunnittelussa huomioitiin kohteen erityisvaatimukset, joita olivat muiden muassa louhinta vesitornin läheisyydessä sekä osittain heikot pohjaolosuhteet, rakennetun ympäristön ja muun kunnallistekniikan läheisyys sekä rakentamisen ja liikenteen tilanahtaus, vilkkaasti liikennöity moottoritie, alueen päiväkotien ja koulujen toiminnat sekä maisemakuvan ennallistaminen rakennustyön päätteeksi. 

Suunnittelutyö jaettiin kolmeen eri vaiheeseen, joista jokainen sisälsi omat asiakirjansa ja piirustuksensa. Vaiheet toteutettiin kolmessa eri rakennusurakassa vuosina 2016-2018. 
Hankkeen seurauksena Pohjois-Vantaan vedenjakelun varmuus parani merkittävästi. Lisäksi jätevesiviemärin ja -pumppaamon kapasiteetin lisäys ja uusi hulevesiviemäriosuus poistivat viemäriverkostossa aiemmin esiintyneet tulvimisongelmat. 
 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites