Laatu ja ympäristö

Rambollin tärkein pääoma on organisaation osaaminen ja kokemus. Kaikkien ratkaisujemme tavoitteena on edistää yhteiskunnan ja ihmisten elinolosuhteita kestävän kehityksen periaatteella. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon suunnittelutyössä kaikilla tekniikka-aloilla. Pyrimme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin toimintamme ja osaamisemme jatkuvalla kehittämisellä.

Ramboll Finlandin toiminta perustuu ISO 9001 -laatujärjestelmästandardiin, ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusstandardiin sekä ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään. Laatujärjestelmämme on sertifioinut Bureau Veritas.

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme konsulttitoiminnan yleisiä laatuperiaatteita ja eettisiä ohjeita. Lue tästä lisää Rambollin yhteiskuntavastuun periaatteista.

Toimeksiannoissa Rambollin laatu perustuu siihen, että

  • asiakasta palvellaan luotettavasti sovittujen aikataulu- ja sisältötavoitteiden mukaan,
  • lopputulos täyttää sille asetetut tavoitteet toiminnallisuuden, taloudellisuuden ja ympäristön suhteen,
  • ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioidaan ja
  • tutkimus- ja kehitystoimintaa sovelletaan innovatiivisesti.
Vuonna 2017 määritelty ilmastositoumuksemme

- Suunnittelemme ja rakennutamme uuden energiatehokkaan toimistotilan vuoteen 2019 mennessä ja toteutamme Green Officen pääkaupunkiseudulla.
- Teemme vuonna 2017 sopimuksen vihreän sähkön ostamisesta omiin sähkösopimuksiimme valtakunnallisesti, jolloin tämän sähkön CO2-päästöt ovat nolla.
- Tarjoamme yrityksille ja julkishallinnolle konsultointia, suunnittelua ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat tehdä resurssitehokkaita ja kestäviä valintoja.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites