Vastuullisuus

Vastuullisuus asiakkaita, yhteiskuntaa ja työntekijöitä kohtaan on ollut Rambollissa yhtiön perustamisesta lähtien keskeinen liiketoimintaa ohjaava periaate. Vastuullinen liiketoimintapa on Rambollin toiminnan keskiössä, ja olemme sitoutuneet siihen sekä ihmisiä, ympäristöä, että taloudellisia näkökohtia koskevissa kysymyksissä. Haluamme edistää ja tarjota palveluja ja ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä.

Hyvä sisäilmasto lisää viihtyvyyttä, ylläpitää terveyttä, parantaa työtehoa ja turvaa kiinteistön arvon kehityksen.

Ota yhteyttä

Hanne Bay

Group Compliance Manager
P: +45 5161 8048
M: +45 5161 8048

Global Commitment

Global Commitment eli sitoumuksemme yhteiskuntavastuuseen perustuu Rambollin omien arvojen, Code of Conduct -eettisen toimintaohjeen sekä kansainvälisten ihmisoikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevien periaatteiden noudattamiseen. Näiden periaatteiden soveltamista ohjaavat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet sekä FIDIC:n (International Federation of Consulting Engineers) rehellistä liiketoimintaa koskevat ohjeet.

Rambollin strategiaan ja kaikkeen toimintaamme sisältyy sitoumus yhteiskuntavastuuseen. Työntekijöidemme tulee toimia sitoumuksemme mukaisesti, ja niinpä koko henkilöstömme saa koulutusta eettisten ohjeiden osalta ja tiedotamme aiheesta niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Code of Conduct

Eettisen toimintaohjeemme tarkoituksena on auttaa työntekijöitämme noudattamaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimimaan Global Commitment -sitoumuksemme mukaisesti.

YK:n Global Compact -ohjelma

Ramboll liittyi YK:n Global Compact-ohjelmaan tammikuussa 2007. Yrityksemme on sitoutunut tarjoamaan kestäviä ratkaisuja asiakkailleen, ja ohjelma tarjoaa yhteiset pelisäännöt yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi. Ramboll raportoi vuosittain toimenpiteistään ja tavoitteistaan ohjelman periaatteiden saavuttamiseksi. CR-raporttimme (Corporate Responsibility) on käytännön ilmaus sitoutumisestamme yhteiskuntavastuun ohjelmaan ja sen periaatteisiin.

Global Compact on YK:n ohjelma yrityksille, jotka noudattavat yritysten yhteiskuntavastuuta ja ovat sitoutuneet yhtenäistämään toimintojaan ja strategiaansa kymmenen yhteisesti hyväksytyn periaatteen mukaisiksi ihmisoikeuksien, työllistämisen, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan suhteen.

Rambollin vastuullisuudesta ja kokonaisvaltaisesta toimintatavasta saat lisätietoa Ramboll Groupin www-sivuilta.

Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -ohjelma

Olemme mukana myös Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani-ohjelma noutaa toimittajan ja urakoitsijan puolesta tilaajavastuulain edellyttämät tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot aina ajan tasalla. Ohjelman avulla ylläpidetään yrityksen tiedot vero- ja työeläkevelvoitteiden hoitamisesta, noudatettavasta työehtosopimuksesta sekä lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Toimittajan tilaajavastuuraportit ovat maksutta tilaajien saatavilla.

Lisätietoa

YK:n Global Compact -ohjelma

Global Compact on YK:n ohjelma yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi.


UN Global Compact

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites