Kestävä kehitys liiketoiminnassamme

Katso avoimet työpaikat

Vastuullinen yritys toimii arvojensa ohjaamana

Rambollin perustajat toimivat alusta alkaen arvoperusteisesti tavoitteinaan vastuullisuus työntekijöitä, asiakkaita ja yhteiskuntaa kohtaan. Tämä lähestymistapa ohjaa edelleen yrityksemme liiketoimintoja ja johtamista. 

Ramboll on asettanut tavoitteekseen olla kestävässä kehityksessä alan johtava toimija. Strategia ja kehitysohjelmat tehostavat etenemistämme kohti päämääräämme.  

Elämme hankkeista

Rakennusalan suunnittelu- ja konsultointiyritys elää projekteista, jotka tehdään kestävän kehityksen lähtökohdista asiakkaitamme hyödyttävällä tavalla. Hankkeiden lisäksi pääset työssäsi vaikuttamaan myös työmenetelmiin ja prosessien sujuvuuteen. 

Yhdistämällä tekninen asiantuntemus ja innovatiivinen ajattelu luomme aidosti uudenlaisia ratkaisuja, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestäviä. 

Katso, millaisten hankkeiden parissa työskentelemme. 
 
 

Osallistutaan yhdessä

Edistämme aktiivisesti kestäviä ratkaisuja yhteiskunnassamme. Olemme mukana maailmanlaajuisissa aloitteissa kumppanuuksien kautta, joista YK:n huippukokous on yksi esimerkki. Toimimme vahvasti myös paikallisesti tekemällä yhteistyötä esimerkiksi alan oppilaitosten kanssa. 

Rambollaiset tekevät aktiivisesti hyväntekeväisyys- ja pro bono -työtä paikallisyhteisöissä ympäri maailmaa. Tutustu kestävän kehityksen -ohjelmiimme.