Eevaliisa Härö, Liiketoimintapäällikkö

Katso avoimet työpaikat

Eevaliisa Härö

Liiketoimintapäällikkö, infran arkkitehti- ja maisemasuunnittelu

T: +358 40 082 6992

Työnkuvani

Johdan suuria ympäristösuunnittelun kohteita: tällä hetkellä työn alla on muun muassa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välillä, ns. tunnin juna. Projektini ovat pitkiä megaprojekteja, jotka saattavat kestää useita vuosia.

Monialaisten yhteistyöprojektien verkosto on valtava: konsultteja, asiantuntijoita, tilaajan edustajia, sidosryhmiä. Esimerkiksi tunnin junassa Rambollilta mukana on satakunta asiantuntijaa ratasuunnittelijasta ja geoteknikosta lepakkotuntijoihin ja meluekspertteihin; pelkästään ympäristöasioita selvittää yli 30 osaajaa. Tehtäväni on edistää projektia delegoimalla sovitut asiat omissa konsulttiryhmissämme työn alle.

Nykyisin teen asiakastyötä vähän, aiemmin nuorena suunnittelijana ja arkkitehtinä sekä yksikön päällikkönä enemmän. Kun kokemusta on kertynyt jo nelisenkymmentä vuotta sekä arkkitehdin työstä että alan edustajana muun muassa järjestöissä ja luennoitsijana, olen tietoisesti halunnut siirtyä ja keskittyä projekteihin, joissa voi vaikuttaa yhteiskunnan suuriin kysymyksiin.

Haluan tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä

Ympäristönäkökohtien painoarvo on tänä päivänä suuri. Kokeneena konsulttina pystyn vaikuttamaan asioihin ja vakuuttamaan asiakasta asioissa, jotka koen tärkeiksi. Tärkeä osa työtäni on yhteistyö Rambollin asiantuntijoiden kanssa, joiden panos projekteissa on ratkaiseva.

Aiemmin urallani tein paljon rekrytointeja, nykyisin vähemmän. Valinnoissani hakijan asenne on tärkein: työssä menestyy se, jolla on avoin ja reipas asenne sekä valmius oppia. Tehtävät sinänsä oppii tekemällä, ja meillä on siihen hyvät edellytykset: riittää työtä ja kokeneita opastajia.

Rambollin omistaa säätiö ja yhtiön arvot kumpuavat sen omistuspohjasta, ja ne ovat minulle merkityksellisiä. Lisäksi vuosi vuodelta painottuu ymmärrys siitä, että teemme yhteiskunnalle merkittävää työtä. Yksinkertaistaen: ennen tehtiin asiakkaan tilaama projekti sellaisenaan alusta loppuun. Nyt olemme asiantuntijoita, jotka auttavat asiakasta palvelemaan omalla toiminnallaan yhteiskuntaa, kohti hyvää ympäristöä ja hyvää elämää ihmisille. Projektin kuluessa voi kaikkien osapuolten viisaus ja ymmärrys kasvaa, ja lopputulos on parempi kuin alunperin edes osattiin odottaa.

Työ joustaa elämäntilanteen mukaan

Koko Ramboll-urani ajan olen arvostanut suuresti sitä, että työ- ja vapaa-aika ovat joustavasti muotoiltavissa. Pidin etäpäiviä jo varhain, kun lapset olivat pieniä. Työnantajan ja työntekijän välinen luottamus on vahva, ja joustomahdollisuus hyödyttää molempia. Pitkiä työpäiviä tehdään, kun on niiden aika ja tarve. Kun lapset ovat pieniä, iäkkäät vanhemmat tarvitsevat huolenpitoa tai tärkeään harrastukseen haluaa panostaa, on tärkeää saada sovittaa työ ja vapaa-aika yhteen mielekkäästi, ja Rambollilla se onnistuu. Digitalisaatio auttaa hienosti, etätyö on todellinen mahdollisuus.

Toki työni on vaativaa ja vie paljon aikaani: tässä vaiheessa uraa pyrin hieman vähentämään työkuormaa ja olen saanut hienon mahdollisuuden valita juuri niitä projekteja, jotka kiinnostavat.

Usein kuvitellaan, että suuressa konsulttiyhtiössä on töissä vain insinöörejä, mutta moniammatillisuus on tätä päivää. Rambollilla työskentelee erittäin monen alan osaajia erilaisin ammatillisin taustoin, psykologeista terveystiedon tuntijoihin ja geoinsinööreistä maisema-arkkitehteihin. Hyvälle osaajalle löytyy sopiva lokero.