Tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallisuus

Katso avoimet työpaikat

Tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallisuus

Meillä jokaisella työntekijällä on yhtäläinen mahdollisuus tehdä työtään ja edetä urallaan. Haluamme saada ja pitää yrityksemme palveluksessa osaavimmat huippuasiantuntijat.  

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja uskomme, että tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallisuus luovat parhaat tulokset ja viihtyisän työympäristön. Työyhteisöömme ei kuulu syrjintä tai häirintä missään muodossa. Työtekijöidemme käytössä on mm. matalan kynnyksen yhteydenottokanava mahdollisen häirintätapauksen varalta.  

Kunnioitamme yhtäläisiä mahdollisuuksia ja meillä on useita tasa-arvo-, moninaisuus- ja osallisuuskäytäntöjä (Equality Diversity Inclusion). Käytännöt varmistavat osallistavan työympäristön ja arvon, joita tasa-arvo ja monimuotoisuus tuovat liiketoimintaamme. Monet isoista hankkeista edellyttävät sitoutumista EDI-käytäntöihin ja perehtymistä myös toimittajien toimintaan, esimerkiksi EDI-raportoinnin, sidosryhmien tapaamisten ja kouluttamisen avulla. 

Tasa-arvoinen työyhteisö

Tasa-arvopolitiikkamme tukee sukupuolten tasapuolisen edustuksen periaatetta hallituksessa ja johtotasolla. Hallituksessa ja johdossa olevilta henkilöiltä edellytämme korkeaa ammatillista pätevyyttä. 

Kiinnitämme huomiota naisten etenemisen mahdollisiin esteisiin Rambollissa. Toimimalla aktiivisesti monimuotoisuuden lisäämiseksi yrityksen kaikilla tasoilla voimme paremmin hyödyntää kykyjemme täyttä potentiaalia ja tulla alamme arvostetuksi työnantajaksi. 

Monimuotoisuus kulkee käsi kädessä yhdessä tekemisen kanssa, ja nämä ovat avainasioita, kun tuotamme parempia ratkaisuja asiakkaidemme ja yrityksemme hyväksi.