Heikki-Pekka Katajisto

Suunnittelija, ympäristökonsultointi

T: +358 44 2649567

Työnkuvani

Projektini liittyvät aina tavalla tai toisella ympäristöön ja tyypillisesti usein myös jonkinlaiseen muutostilanteeseen asiakkaan toiminnassa. Sellaisia voivat olla esimerkiksi toiminnan käynnistäminen, laajentaminen tai lopettaminen, erilaiset omistusjärjestelyt tai lainsäädännön velvoitteiden ja vaatimusten täyttäminen. Asiakkaani ovat usein teollisia yrityksiä, koko vaihtelee suurista kansainvälisistä pörssiyhtiöistä kotimaisiin pk-yrityksiin.

Haluan olla hyödyksi asiakkaalle, Rambollille ja ympäristölle

Olen opiskellut ympäristöekologiaa Helsingin yliopistossa. Opintoni olivat laaja-alaiset ja siitä onkin ollut hyötyä, sillä projektien yksityiskohtien kirjo laaja ja ne vaativat ymmärrystä eri tieteenaloista, kuten kemia, geologia, biologia, insinööritieteet ja laki. Erityisasiantuntija ei tarvitse olla, mutta perustiedoista on hyötyä ymmärtääkseen asiakkaan ongelman ja löytääkseen siihen parhaan mahdollisen ratkaisun ja asiantuntijat. Nautin, kun onnistun palvelemaan asiakasta tavalla, joka tuottaa arvoa ja hyötyä heille, meille ja samalla myös ympäristölle.

Edellisessä työssäni jätteenkäsittelyinsinöörinä työskentelin paljon Rambollin konsulttien kanssa yhteisissä hankkeissa. Toimin tilaajan edustajana erilaisissa selvityksissä ja tutkimuksissa, mutta myös tarjosimme palveluita projekteille, joissa Ramboll toimi asiakkaiden konsulttina. Näin tutustuin Rambollin asiantuntijoihin ja lopulta päädyin yhtiön palvelukseen loppuvuodesta 2018.

Täällä ollaan ihmisiä ihmiselle

Olin valmistautunut kansainvälisen ison konsulttitoimiston rytmiin ja työn vaativuuteen. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että täällä ollaan ihmisiä ihmiselle. Välillä otetaan loppukirejä ja tsempataan yhdessä maaliin, mutta myös työstä palautumiselle ja levolle on tilaa. Työskentely Rambollilla ei ole koko elämä, vaan yksi osa sitä, ja tasapainossa muiden osa-alueiden kanssa. Tuoreena isänä olen viime aikoina sopinut mm. isyys- ja vanhempainvapaiden pitämisestä, ja on ollut kiva huomata, että niihin suhtaudutaan positiivisesti ja kannustavasti.

Konsulttityö sopii minulle. On virkistävää, että saan tehdä töitä projekteissa uusien ja vaihtelevien haasteiden ja asiakkaiden parissa. Minulle on tärkeää saada työskennellä kestävän kehityksen eteen ja auttaa asiakkaita rakentamaan liiketoimintansa mahdollisimman kestävälle perustalle.